Regeringen fortsätter svälta sjukvården

Statsminister Ulf Kristersson lämnade nyligen ett löfte; regeringen ska se till att vårdpersonal inte behöver sägas upp i den svenska sjukvården. Sedan dess har han varit ovillig att prata om sitt löfte trots att vi i Vänsterpartiet krävt svar.

”Därför behövs det en regering med tydlig politisk vilja som tar sin del av ansvaret för sjukvården, patienternas behov och vårdpersonalens rådande arbetssituation och arbetsvillkor.”

”Därför behövs det en regering med tydlig politisk vilja som tar sin del av ansvaret för sjukvården, patienternas behov och vårdpersonalens rådande arbetssituation och arbetsvillkor.”

Foto: Julia Djerf

Debatt2024-03-20 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vänsterpartiet har nationellt pressat den SD beroende regeringen för att de ska leva upp till Statsministerns löfte om att inga vårdanställda ska sägas upp. Vi har föreslagit att 15 miljarder tillförs regionerna i vårändrings-budgeten. I måndags kom svaret. Regeringen skjuter till 6 miljarder kronor till regionerna, samtidigt som de vet att regionerna prognostiserar underskott på totalt 24 miljarder kronor.

Den ekonomiska situationen är tuff i alla Sveriges regioner. Media rapporterar om olika varsel. I våra egna regioner genomförs än så längebland annat visst anställningsstopp (förutom för vårdpersonal), översyn av inköp och ett arbete för att få bukt med beroendet av hyrpersonal.

Men underskotten är stora och behovet att mer medel från statlig nivå skriande. Alla fyra Norrlandsregioner har också redan höga skatter (kommunal och regionalskatt sammantaget) jämfört med andra delar av landet, vilket gör att vi inte vill höja regionskatten. Borgerliga skattesänkningar, har minskat utrymmet för att omfördela mellan rika och fattiga regioner och istället ökat företagsvinster och privata förmögenheter hos de redan rika.

Sjukvården behöver ökade resurser för att möta personalbristen med förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö, fler vårdplatser och ökad kontinuitet för bättre patientsäkerhet. Det behövs resurser för att införa nya behandlingsmetoder, mediciner och teknik.

Därför behövs det en regering med tydlig politisk vilja som tar sin del av ansvaret för sjukvården, patienternas behov och vårdpersonalens rådande arbetssituation och arbetsvillkor. En regering som inte blundar för att förutsättningarna ser olika ut för Sveriges regioner.

Det är nära till hands att i regeringens agerande se en ambition att öppna upp svensk sjukvård för mer egenfinansiering, mer marknadsvård, och ökad finansiering via privata sjukvårdsförsäkringar. Det är en utveckling som skulle leda till ännu mer ökande skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård. En sådan utveckling vill varken vi eller majoriteten av svenska befolkningen se.