Reformera systemet med nämndemän

I dag måste nämndemän i hög grad själva söka kunskap om sexualbrott och bevisvärdering.
I dag måste nämndemän i hög grad själva söka kunskap om sexualbrott och bevisvärdering.

De kvinnor och män som har det svåra uppdraget att vara lekmannadomare behöver bättre förutsättningar.

Debatt 17 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lekmannadomare – nämndemän – spelar en viktig roll i domstolarna.

Systemet bör dock reformeras och villkoren förbättras.

I dag får nämndemän ytterst lite utbildning. De flesta är samvetsgranna, men om fel begås får det stora konsekvenser för brottsoffren.

Vi tar nedan inte ställning i skuldfrågan. Däremot svider nämndemännens argument i hjärtat.

Mars 2018

Domaren vill fälla en man för misshandel av sin fru. Två nämndemän friar mannen för att hans fru är av mindre bra familj och inte grät när hon berättade. De anser att kvinnor ibland ljuger om hot och våld.

April 2018

Domaren vill fälla en man för våldtäkt. Två nämndemän friar mannen eftersom kvinnan inte försökt rymma och det ”inte varit fråga om något bråk eller slagsmål, så som man tänker sig att en våldtäkt ska vara.”

Juni 2018

Domaren vill fälla en man för våldtäkt. Nämndemännen friar för att kvinnan bland annat spelat in en privat sexfilm.

April 2020

Domaren vill fälla en man för våldtäktsförsök, men två nämndemän friar: ”Kvinnan har inte någon gång under förhandlingen tittat den tilltalade i ögonen.” De anser att kvinnan hade varit mer avslappnad under rättegången om hon talat sanning.

I alla rättsfall ovan har juristdomaren kommit till en annan slutsats än två eller tre lekmannadomare.

I dag måste nämndemän i hög grad själva söka kunskap om sexualbrott, bevisvärdering och brottsoffers reaktioner.

Vi vill ändra på detta. Nämndemannautbildningen behöver byggas ut för mer kunskap, till exempel om brottsofferfrågor.

Vi vill också bredda rekryteringen bortom partiernas medlemskårer och behålla nämndemän i tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt men inte i högre instans.

De kvinnor och män som har det svåra uppdraget att vara lekmannadomare behöver bättre förutsättningar.

Vi har länge påtalat att brottsoffer behöver mer stöd i vårt land.

En grundläggande början är att alla domare är insatta i uppgiften.

Ämnen du kan följa