Rätten till abort gäller även Polens kvinnor

Polen har redan en av Europas strängaste abortlagstiftningar. Nu vill landet strama åt den rättigheten ytterligare.
Polen har redan en av Europas strängaste abortlagstiftningar. Nu vill landet strama åt den rättigheten ytterligare.

Nu måste vi se till att aborten inte inskränks ytterligare i Europa.

Debatt 24 november 2020 16:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De mänskliga rättigheterna i Polen har snabbt försämrats.

Landet är på god väg mot ett fullständigt abortförbud.

På torsdag den 26 november röstar vi i Europaparlamentet om en viktig resolution som står upp för kvinnans rätt till abort.

Kommer Sverigedemokraterna att stödja polska kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter?

För en månad sedan meddelade författningsdomstolen i Polen en dom som avsevärt inskränker kvinnors rättigheter och som skulle innebära ett nästan totalt abortförbud.

Polen har redan en abortlagstiftning som är bland de strängaste i Europa. Nu vill landet strama åt rättigheten ytterligare och undanröja ett av de sista undantagen.

Detta går helt emot de människorättsskyldigheter som unionens medlemsstater inklusive Polen har.

En sträng abortlagstiftning leder oftast till en enda sak. Ett ökat antal osäkra aborter utförda i osanitära miljöer av personer utan tillräcklig kompetens. Det utgör en extremt stor risk för kvinnans hälsa och kan lämna bestående men.

Omkring 25 miljoner osäkra aborter utförs världen över varje år.

Med miljontals kvinnor som behöver uppsöka vård för allvarliga skador.

En anledning till dessa skrämmande siffror är restriktiva lagar. Osäkra aborter är vanligast i utvecklingsländer, utan tillräckliga resurser, men sker också inom Europas gränser.

Genom medlemskapet i Europeiska unionen åtar landet sig att skydda sina medborgare och säkerställa deras rättigheter och frihet. Ett ansvar som Polen tydligt avsäger sig i och med deras agerande i abortfrågan.

Gång på gång sker överträdelser av rättsstatens principen. Det går emot allt vad EU:s värderingar försöker bidra till.

Ytterligare en komponent som bidrar till osäkra aborter är stigmatisering och brist på utbildning.

Även detta är sådant som Polen sysslar med.

I våras diskuterade polska parlamentet ett lagförslag som hade inneburit en kriminalisering av sexualundervisning. Orter som har sexualundervisning har mötts av kritik.

För att unga ska kunna ta informerade beslut om sitt eget liv och sin egen hälsa är det nödvändigt att ha tillgång till rätt information. Att göra sexualundervisningen olagligt ökar avsevärt risken för oönskade graviditeter och smittspridning.

Europaparlamentet har tagit fram en resolution om detta. Det är min förhoppning att det resulterar i det enda rättvisa alternativet; att en stark majoritet av Europas politiker står upp för rätten till abort.

Jag tar för givet att alla svenska parlamentariker röstar för. Sverigedemokraterna, vars polska systerparti PiS är de som infört landets hårdare lagstiftning, måste bekänna färg och våga stödja polska kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter.

Särskilt eftersom partiet påstår sig stå bakom den svenska abortlagstiftningen.

Nu måste vi se till att aborten inte inskränks ytterligare i Europa. Vi måste på allvar ta itu med dessa kränkningar av grundläggande rättigheter och visa att vi står bakom de polska kvinnornas rätt till valmöjlighet.

Detta är en viktig fråga, inte bara för Polen som land, utan för varenda en av unionens medlemsstater.

Ämnen du kan följa