Ny primärvårdsreform - vården närmare hela landet

För att stärka valfriheten kommer alla medborgare få rätt till en fast läkarkontakt och välja hälsocentral var som helst i landet, oberoende av var man bor, skriver Ewa-May Karlsson, gruppledare (C) Region Västerbotten.
För att stärka valfriheten kommer alla medborgare få rätt till en fast läkarkontakt och välja hälsocentral var som helst i landet, oberoende av var man bor, skriver Ewa-May Karlsson, gruppledare (C) Region Västerbotten.

Centerpartiet har under en längre tid drivit på för en större primärvårdsreform som på riktigt möter de utmaningar som svensk sjukvård står inför.

Debatt 12 april 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter flera år av utredningar kommer riksdagen nu fatta beslut om en ny primärvårdsreform som fokuserar främst på förbättrad tillgänglighet och kontinuitet såväl som stärkt valfrihet. 

Våra förslag kommer nu att göra vården närmare i hela landet.

För att stärka valfriheten kommer alla medborgare få rätt till en fast läkarkontakt och välja hälsocentral var som helst i landet, oberoende av var man bor. 

Samtidigt ska det skapas en tjänst som gör att man enkelt kan hitta information om alla hälsocentraler i hela landet, lista sig och vid behov lista om sig. Rätten att välja hälsocentral oavsett var man bor är för oss en självklarhet, man måste kunna känna sig trygg med den hälsocentral man valt.

Idag är det endast 35 procent av befolkningen som har tillgång till en egen namngiven läkare enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I Norge är motsvarande siffra 98 procent. 

Att stärka kontinuiteten genom att fler får en fast läkare är en mycket viktig del i att förbättra svensk primärvård. Med en fast läkare som följer patienten över tid kan symtom och sjukdomar fångas upp i ett tidigare skede och vården kan arbeta med att, inte bara bota sjukdomar, utan även förebygga ohälsa.

Tillgängligheten ska också förbättras genom en förbättrad vårdgaranti. Man ska kunna komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag och få en första bedömning inom tre dagar. 

Det ska även bli enklare att etablera små hälsocentraler på landsbygden. Vården ska finnas där när man behöver den.

Primärvårdsreformen som vi i Centerpartiet har arbetat för är ett första steg mot en närmare vård i hela landet. Men mer måste göras. 

Det behövs bland annat en rätt till bättre fortbildning för personalen och tydliga krav nationellt på bättre samarbete mellan regioner och kommuner. 

Det är särskilt viktigt för äldre och personer med kroniska sjukdomar. Vi i Centerpartiet kommer alltid arbeta för vårdens bästa och för att vi ska ha en närmare vård i hela landet.

Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson

Sofia Nilsson (C), socialpolitisk talesperson 

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare, Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa