Rätt reformer hjälper människor i arbete igen

För att förbli anställningsbar kommer det att vara nödvändigt att ständigt vidareutbilda sig genom hela arbetslivet.

Debatt 7 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I kölvattnet av coronapandemin har den svenska arbetsmarknaden drabbats hårt.

Ekonomisk nedgång, en allt rörligare arbetsmarknad och ett längre arbetsliv ökar människors behov av att kunna byta karriär flera gånger.

För att förbli anställningsbar kommer det att vara nödvändigt att ständigt vidareutbilda sig genom hela arbetslivet.

Det kan också innebära att man behöver vara beredd på att helt sadla om och byta karriär till branscher där det finns efterfrågan på arbetskraft. Ett sådant exempel är välfärden.

Samtidigt som arbetslösheten ökat under coronakrisen så är behovet av arbetskraft inom välfärden större än någonsin.

De kommande tio åren förväntas antalet barn, unga och äldre öka. Vilket medför ökade krav på samhällsservice.

En halv miljon medarbetare behöver rekryteras till välfärden fram till 2026.

Redan i dag är det svårt att hitta personal med rätt kompetenser.

Omställningsfonden vill därför lyfta fram tre nödvändiga reformer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

- Ökade möjligheter till validering

Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet och finansieras av staten för att säkerställa likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet du bor. Det krävs också gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det ska gå snabbt att komma i arbete eller vidare till studier. Då behövs även flexibilitet.

- Utbildning under hela livet

En avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. Nivån på studiestödet behöver ökas för att en yrkesverksam person med familj ska kunna se vidareutbildning som ett realistiskt alternativ. Möjligheten att få extra veckor av studiestöd av arbetsmarknadsskäl bör utvidgas.

- Utbildningsplatser i hela landet

Människor måste ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett var de bor. Det är angeläget att öka tillgången till distansutbildningar för att möjliggöra arbete och studier samtidigt, samt för att öka tillgången till studier för personer som bor i glesbygd.

Med rätt insatser kan de växande omställningsbehoven innebära stora möjligheter. Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för arbetstagare, arbetsgivare och för samhället i stort.

Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling samtidigt som arbetsgivare kan rekrytera rätt kompetenser.

Så kan vi stärka den svenska arbetsmarknaden, både i kris och på lång sikt.

Ämnen du kan följa