Psykiatriambulanser behövs även i Region Västerbotten

Psykisk ohälsa är en av Sveriges största utmaningar och psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

”Vi liberaler tycker att man även i Region Västerbotten ska inrätta psykiatriambulanser för att fånga upp akuta behov hos fler individer. De regioner där psykiatriambulanser införts har gett lyckade resultat.” Bilden från Region Östergötland.

”Vi liberaler tycker att man även i Region Västerbotten ska inrätta psykiatriambulanser för att fånga upp akuta behov hos fler individer. De regioner där psykiatriambulanser införts har gett lyckade resultat.” Bilden från Region Östergötland.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-05-10 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och nära. Den ska vara lättillgänglig och likvärdig i hela landet. Trots detta är det alltför många människor med psykisk ohälsa som inte får den hjälp de behöver i tid. Vid psykiatriska kliniken i Umeå är väntetiderna oacceptabelt långa för flera patientgrupper. I allt detta arbetar fantastiskt kompetent personal för att möta upp den enskilde och dess behov.

Inom Region Västerbotten har man startat upp specialpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT). Det är mobila team som ska kunna ge vård och stöd direkt i hemmet, vara mer personcentrerad och där täta insatser kan förebygga inläggning på vårdavdelning. För oss liberaler är detta arbete i öppenvård ett viktigt komplement till slutenvården och möjligheten till självinläggning. Detta måste fortsatt ha hög prioritet.

Vi liberaler tycker att man även i Region Västerbotten ska inrätta psykiatriambulanser för att fånga upp akuta behov hos fler individer. De regioner där psykiatriambulanser införts har gett lyckade resultat. Tyvärr bifölls inte vår motion om psykiatriambulans av S-majoriteten. Liberalerna kan konstatera att med införandet av SPOT-team så är funktionen psykiatriambulans fullt möjlig att införa. Det är inte kriminellt att drabbas av akut psykisk sjukdom därför ger det helt fel signaler när det är polisen i stället för vården som möter patienten när denne mår som sämst.

Allt fler arbetsuppgifter har lagts på primärvården, men pengar och resurser har dessvärre inte följt med. Med införandet av Nära vård tydliggörs ytterligare primärvårdens roll som navet inom hälso -och sjukvården. Primärvården möter dagligen patienter med mildare psykisk ohälsa. Det finns psykosociala team på hälsocentraler i länet men dock inte vid alla. Liberalernas uppfattning är att primärvården måste få de resurser som behövs för att tryggt kunna ge en god hälso och sjukvård till patienter med mildare psykisk ohälsa. De psykosociala teamen måste stärkas upp i länet.

För oss liberaler är det ett självklart mål att människor ska få lika god hjälp med sin psykiska ohälsa som för sin fysiska.