Prostatacancervården ska utvecklas

”För Moderaterna har cancervården och barncancervården länge varit en prioriterad fråga, och är nu så också för den moderatledda regeringen.”
”För Moderaterna har cancervården och barncancervården länge varit en prioriterad fråga, och är nu så också för den moderatledda regeringen.”

Nu under november pågår mustaschkampen för att uppmärksamma Sveriges vanliga cancerform – prostatacancer. En sjukdom som drabbar över 10 000 svenska män varje år.

Debatt 29 november 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag finns betydande regionala skillnader inom vården av prostatacancer liksom inom cancervården i stort. Vilken region du tillhör påverkar hur lång tid du behöver stå i kö till behandling och inte sällan också vilken vård du erbjuds. Dagens stora regionala skillnader kan vi moderater inte acceptera.

I syfte att korta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling liksom i syfte att minska regionala skillnaderna har så kallade standardiserade vårdförlopp införts inom vården av prostatacancer liksom för ett 30-tal andra cancerdiagnoser. Vid införandet sattes som mål att minst 80 procent av alla patienter med cancer som utretts inom standardiserade vårdförlopp, ska starta behandling inom den angivna tiden. I vilken utsträckning regionerna lyckas bedriva vård enligt de standardiserade vårdförloppen sett till prostatacancer varierar kraftigt, från en måluppfyllelse på 10 till 69 procent. Nu behöver mer göras för att målen inom cancervården ska nås och för att ytterligare utveckla cancervården i Sverige. En vård som i stort är fantastisk och som utvecklats enormt under de senaste årtiondena, inte minst sedan den nationella cancerstrategin kom på plats 2009.

För Moderaterna har cancervården och barncancervården länge varit en prioriterad fråga, och är nu så också för den moderatledda regeringen. I budgeten för 2024 har regeringen dubblerat satsningen på cancervården. Totalt avsätts 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården. Regeringen har också påbörjat det efterlängtade och viktiga arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin. Med en ny cancerstrategi som grund kan cancervården bli ännu bättre.

I Region Västerbotten erbjuds sedan årsskiftet organiserad prostatacancertestning (OPT), att alla män som fyller 50 eller 56 år erbjuds att lämna ett blodprov (PSA-prov.) Utifrån provsvaret kallas man sedan för vidare utredning alternativt ny provtagning med intervall utifrån det aktuella värdet. Förhoppningen med testningen är minskat lidande och död med möjligheten att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Moderaterna i Västerbotten ser detta som en viktig del i att utveckla cancervården i länet.

Oavsett månad är vikten av att en god cancervård ständigt aktuell. Livet ska inte ta slut vid ett cancerbesked.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa