Problemen hopar sig inom Region Västerbotten

Arbetet med ökad tillgänglighet, en bättre arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare är stora utmaningar.

Skellefteå lasarett är ett av problembarnen för Region Västerbotten, skriver Maria Lundqvist-Brömster (L).

Skellefteå lasarett är ett av problembarnen för Region Västerbotten, skriver Maria Lundqvist-Brömster (L).

Foto: Lars Eriksson

Debatt2021-12-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är kris inom förlossningsvården, länets ambulansverksamhet är underdimensionerad sett till de ökade behoven och primärvården går ”på knäna”. Skellefteå lasarett har under en mycket lång tid bedrivit sjukvård i ej ändamålsenliga lokaler. Det råder brist på personal. Kvinnoklinikens dåliga arbetsmiljö är väl känd och i högsta grad alarmerande.

Vissa hälsocentraler i Skellefteå kommer att stänga över jul och nyår då det råder brist på allmänläkare och hyrläkare. Förlossningen i Lycksele kommer återigen att stängas över julhelgerna. Sommaren har varit tuffare än tidigare somrar och vårdtyngden har ökat både inom sjukhusvården och primärvården. 

Häromdagen kunde man läsa om det kaos som råder vid Ålidhems hälsocentral. Många läkare, distriktssköterskor och mellanchefer lämnar hälsocentralen. Flera hälsocentraler har bemanningsproblem och en mycket hög arbetsbelastning. 

En förklaring som ges till problemen är den klusterbildning man gjort inom hälsocentralerna, vilket bland annat medfört att besluten kommer längre bort från medarbetarna. Liberalerna var emot denna omorganisation just på grund av denna anledning.

Allt fler arbetsuppgifter läggs på primärvården men dessvärre följer inte pengarna med. Hälsocentralerna arbetar febrilt med vaccinationer samtidigt som de ska ta emot sjuka västerbottningar i behov av vård. 

Hälsocentralerna känner ett stort tryck på grund av den uppskjutna vården. Om primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när man blir sjuk måste man också ha en långsiktig plan för primärvården och tydliggöra uppdraget.

Akutmottagningarna i länet har också ett mycket högt tryck av patienter och möts ständigt av problem att hitta vårdplatser till de som måste läggas in. Mycket tid går åt till att hitta vårdplatser.

Denna svåra situation inom sjukvården är den sittande S, V och MP- majoriteten ansvarig för. Det är lätt att skylla på den pandemi som vi haft i över 1,5 år, men man får inte glömma att många av dessa problem fanns innan pandemin.

Vi liberaler är helt övertygade om att regionen måste kunna erbjuda dess medarbetare en dräglig arbetsmiljö, tid till återhämtning och utbildning. Kompetens och erfarenhet måste synas i lönekuvertet. 

Regionen måste vara en god arbetsgivare för både befintlig personal och framtida medarbetare. Utmaningarna inom sjukvården kräver liberala svar.