Prioritera vissa yrken i vaccineringen

Vi vill att busschaufförer, restaurangpersonal, butiksbiträden och andra grupper som har många sociala kontakter prioriteras, skriver bland andra Susanna Gideonsson, ordförande LO.
Vi vill att busschaufförer, restaurangpersonal, butiksbiträden och andra grupper som har många sociala kontakter prioriteras, skriver bland andra Susanna Gideonsson, ordförande LO.

För LO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar är det nästan aldrig möjligt att jobba hemifrån.

Debatt 25 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En viktig del av den svenska strategin mot covid-19 har varit uppmaningen att jobba hemma.

Men för LO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar är detta nästan aldrig en möjlighet. Äldre behöver omsorg. Livsmedel måste levereras. Bussarna ska rulla.

Vi kan i statistiken se svart-på-vitt att LO-förbundens medlemmar drabbats hårdare än många andra grupper.

Antalet arbetslösa har stigit med 100 000 personer. Många av dessa jobbade inom ett LO-yrke.

Analyser av vilka som drabbas av covid-19 visar att inkomst är en av de mest centrala variablerna. Det finns också ett tydligt samband mellan att ha ett yrke som inte medger hemarbete och risken att vårdas på sjukhus för covid-19.

LO menar att det är av största vikt att den vaccinering som nu är påbörjad sker effektivt och skyndsamt. De grupper som har störst behov av vaccinet måste prioriteras.

När riskgrupper, som äldre och sjuka, och personal inom vård och omsorg, är vaccinerade behöver andra grupper med högre risk för smitta prioriteras.

Vi vill att busschaufförer, restaurangpersonal, butiksbiträden och andra grupper som har många sociala kontakter prioriteras.

LO-förbundens medlemmar har rätt till bästa möjliga skydd mot smitta och ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Men de har också rätt till en bra politik för jobb, omställning och tillväxt.

LO har tagit fram krav på åtgärder som vi nu skickar till regering och riksdag. Låt oss nämna några:

- Karensavdraget måste avskaffas helt och permanent. Löntagare riskerar annars att tvingas gå till jobbet fastän de är sjuka. De har inte råd att stanna hemma. Därmed ökar risken för sprittspridning.

- Värna arbetslösa i Sverige. Sverige har ett av världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Reformera regelverket så att yrken där det inte råder brist går till arbetssökande som redan bor i Sverige.

- Satsa på bättre möjligheter till yrkesväxling. Pandemin har accentuerat en strukturomvandling. Många löntagare har eller kommer att behöva byta arbetsgivare eller till och med bransch. Nu krävs satsningar på utbildning, studievägledning, validering och studiemedel.

Sverige behöver en bred palett av åtgärder för att hantera den akuta pandemin. Men också för att investera långsiktigt i jobb, välfärd och omställning.

Ämnen du kan följa