Prioritera sjukvård före växande administration

Vårdköerna inom Region Västerbotten blir allt längre, och väntetiderna till operation är bland de längsta i landet.

”Om vi inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor handlar det om 120 färre medarbetare inom vården.”

”Om vi inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor handlar det om 120 färre medarbetare inom vården.”

Foto: Eva Marklund

Debatt2023-10-09 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För i år ser regionen ut att göra rekordunderskott och jobbiga ekonomiska beslut och prioriteringar skjuts på framtiden. Samtidigt ökar antalet chefer och administratörer, medan antalet läkare, sjuksköterskor och barnmorskor minskar. Det är en helt fel politisk prioritering. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har antalet avdelningschefer och biträdande avdelningschefer ökat med 117 mellan oktober 2016 och oktober 2022. Ett annat exempel är att mellan år 2019 och 2023 har antalet administratörer (ej medicinska sekreterare), handläggare och ledning ökat med 159 tjänster, medan antalet läkare minskar med 17. 

Om vi inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor handlar det om 120 färre medarbetare inom vården. Sammanfattningsvis har överbyggnaden vuxit, medan de vårdnära yrkesgrupperna har minskat, vilket är en helt orimlig politisk prioritering. Detta kombineras med uttalanden om att ingen administrativ personal ska tvingas sluta. Utvecklingen är alarmerande och utgör ett tydligt bevis på att den S-ledda majoriteten helt har tappat kontrollen över styrning och ledning av regionen.

Det krävs en översyn med syfte att kraftigt minska eller fasa ut de administrativa arbetsuppgifterna för såväl den administrativa nivån som för vårdpersonalen. En annan viktig åtgärd är att göra något åt möteskulturen. Vilka möten är nödvändiga, hur långa behöver mötena vara och vilka behöver delta i mötena? Det är frågor som alla nivåer behöver ställa sig. Alltför mycket tid för vårdpersonal går till möten i stället för att träffa patienter.

Moderaterna, tillsammans med de borgerliga partierna C, KD och L, har länge hävdat att regionen måste minska den administrativa personalen och stoppa en utveckling som går i fel riktning. Det behövs en politisk regionledning som inte accepterar att administrationen fortsätter att växa, samtidigt som de som arbetar nära patienterna blir färre. Regionen behöver en ny politisk ledning som vågar och vill prioritera regionens kärnverksamhet, som är sjukvård och inget annat.