Prioritera cancervården nationellt och regionalt

Det är oroväckande att antalet personer som upptäckts och diagnostiserats med cancer minskat under pandemin, skriver Elin Segerstedt Söderberg (M), regionfullmäktigeledamot Region Västerbotten.
Det är oroväckande att antalet personer som upptäckts och diagnostiserats med cancer minskat under pandemin, skriver Elin Segerstedt Söderberg (M), regionfullmäktigeledamot Region Västerbotten.

Cancervården i Västerbotten är generellt välfungerande – när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna.

Debatt 30 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var tionde minut får en person i Sverige det omvälvande beskedet att hen har cancer.

Mer än en halv miljon svenskar är drabbade. Cancer är den dödsorsak som är näst vanligast i Sverige.

Prognoser visar på en utveckling där antalet personer som lever med en cancerdiagnos kommer att ha fördubblats inom 25 år.

Coronapandemin har på många sätt påverkat vården. Tack vare att många operationer, som kunnat vänta, skjutits på framtiden har trots allt cancervården varit prioriterad. Det som däremot är oroväckande att antalet personer som upptäckts och diagnostiserats med cancer minskat under pandemin.

Antalet rapporterade tumörer minskade med cirka tio procent under förra året. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året. Det är en oroväckande vårdskuld som kommer att behöva åtgärdas.

Cancervården i Västerbotten är generellt välfungerande – när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna.

Region Västerbotten klarar endast en av 31 cancerdiagnoser inom ramen för det uppsatta målet för standardiserade vårdförlopp. Under 2021 klarades endast 46 procent av de ställda diagnoserna inom ledtiden. Det är sämre än riksgenomsnittet.

Vi moderater vill att det införs en vårdgaranti för cancerpatienter. Det arbetet behöver påbörjas regionalt. Vårdgarantin ska därför knytas till standardiserade vårdförlopp som tagits fram inom cancervården.

Till vårdgarantin ska specifika resurser knytas inom ramen för kömiljarden. Om cancervård inte kan ges inom uppsatta tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli ersatt för de merkostnader detta innebär.

Ett tydligt redskap för att alla som drabbas av cancer ska få rätt vård i rätt tid.

Vi moderater vill införa ett självtest för Humant papillomvirus (HPV), som Region Skåne redan gjort.

Socialstyrelsen menar att användningen av HPV-självtest kan förväntas bidra till att fler personer screenas. Detta kan leda till fortsatt minskad sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer.

Region Västerbotten skulle även omgående kunna erbjuda en ”catch up-vaccination” till kvinnor mellan 21 och 26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång. Detta skulle på sikt minska antalet dödsfall i cancer.

Moderaterna prioriterar en förstärkt cancervård – såväl nationellt som regionalt.

Vi ser att mer behöver göras för att minska antalet dödsfall och det mänskliga lidandet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa