Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet

För oss liberaler är det viktigt att man själv kan välja sin läkare och hälsocentral. Dessvärre är bristen på allmänläkare stor inom primärvården vilket innebär att regionen tvingas till dyra lösningar i form av hyrläkare och bristande kontinuitet.

"Om primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när man blir sjuk måste man också ha en långsiktig plan för primärvården och tydliggöra uppdraget."

"Om primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när man blir sjuk måste man också ha en långsiktig plan för primärvården och tydliggöra uppdraget."

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2023-03-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi liberaler vill skapa fler möjligheter för primärvården att skräddarsy och profilera sin verksamhet. Vi vill etablera fler familjecentraler i regionen som ger ett tidigt och brett stöd till barnfamiljer. De psykosociala teamen inom primärvården måste utvecklas. 

Men när primärvården förväntas att göra alltmer måste man också skapa förutsättningar för detta och ge de resurser som behövs för att primärvården ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  

För cirka tre år sedan gjordes en förändring av organisations- och ledningsstrukturen inom primärvården i Skellefteå och Umeå. Kluster av hälsocentraler bildades. Strukturen skulle ge bättre och likvärdig vård och ge större möjligheter för patienter att få en fast vårdkontakt. Man skulle skapa ett hållbart ledarskap och ett nära ledarskap och man skulle öka möjligheter för alla hälsocentraler att få bra förutsättningar. 

Men dessvärre har vi efter dessa klusterbildningar fått ett minst sagt försämrat läge både vad gäller bemanning och ett nära ledarskap med chefer som slutar, med bristen på bland annat allmänläkare, distriktssköterskor och psykologer. Det var också med anledning av detta som Liberalerna var emot denna omorganisation.

Om primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när man blir sjuk måste man också ha en långsiktig plan för primärvården och tydliggöra uppdraget. 

Med det minst sagt akuta läget inom primärvården som råder på många håll, borde det inte då vara dags att utvärdera denna organisationsförändring eller kanske rent av ”skrota” den?