Postpaket eller människor? Så flyttas asylsökande

För en tid sedan nåddes vi av beskedet att alla asylsökande familjer i Lövånger skulle flyttas av Migrationsverket till andra orter.

”Skolan informerades inte i tid för att ge lärare och klasskamrater en chans att säga hej då. Var och en skulle få hjälp med att flytta två stora och en liten väska.”

”Skolan informerades inte i tid för att ge lärare och klasskamrater en chans att säga hej då. Var och en skulle få hjälp med att flytta två stora och en liten väska.”

Foto: Foto: Veronica Häggmark

Debatt2023-10-16 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Migrationsverket ibland behöver avsluta samarbete på en viss ort kan vara förståeligt men när vi lyssnat in familjernas berättelser om hur de flyttats gång efter annan under sin utdragna asyltid upphör vår förståelse. Det visar sig att detta bara är en i raden av otaliga flyttar.

Familjerna som berörs har bott på allt ifrån 3 till 8 olika orter under sin asylprocess. Detta betyder att några av barnen har bytt skola 4–6 gånger under sin grundskoletid. Familjerna står i stark beroendeställning till Migrationsverket. En asylsökande förklarar ”Ni kanske inte förstår hur det är, Migrationsverket frågar inte om vi vill flytta, de säger bara att vi ska flytta och förklarar inte varför. Vi kan inte bestämma något själva, det känns som när man skickar ett postpaket, att Migrationsverket skickar oss som paket adresserade vart som helst i Sverige”. 

Det sätt som flytten genomförts på är under all kritik. Fyra familjer fick mellan 6–8 dagar på sig från beskedet om flytten till att de skulle vara ute ur sina lägenheter. Skolan informerades inte i tid för att ge lärare och klasskamrater en chans att säga hej då. Var och en skulle få hjälp med att flytta två stora och en liten väska. Att få med sig en soffa eller cykel var inte möjligt om man inte själv har kontakter eller civilsamhället ställer upp.

De familjer som flytt har redan varit med om mycket. Barnen behöver trygghet vilket inte främjas när familjerna flyttas runt. De barn som flyttas ofta fråntas sina möjligheter att bygga upp ett kontaktnät av jämnåriga och trygga vuxna omkring sig. I Lövånger har familjerna deltagit i studiecirklar, samodling, församlingsverksamhet och i projekt. Barnen deltog i fotbollsträningar och annan fritidsverksamhet. De var trygga med sina klasskamrater, lärare och vänner. Hela familjers sociala nätverk slås nu undan.

Enligt FN:s barnkonvention och Migrationsverkets egna instruktioner ska vid alla beslut som rör barn, inklusive boendeplacering eller flytt, en individuell prövning av barnens bästa göras. Att lyssna till barns egna åsikter om åtgärder som kommer att beröra dem är en förutsättning för att kunna pröva, bedöma och beakta barnets bästa.

Inget av de berörda barnen fick en fråga om hur det känns att behöva flytta. Vi vill i detta läge framhålla att barnkonventionen är svensk lag och att barnens bästa ska väga tungt.