Länet behöver ett styre som kan åstadkomma förändring

Det krävs reella satsningar om vi ska kunna korta de långa vårdköerna och säkra den regionala utvecklingen. Kristdemokraterna resenterar konkreta förslag till hur regionen ska utvecklas och hur vårdkrisen ska vändas.

Debatt 2 september 2022 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvården om vi ska kunna säkerställa att alla får en jämlik vård i hela landet. Personalen ska även få ett större mandat till att kunna påverka deras arbetssituation. 

Vi ska ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter, samt ge dem en möjlighet att utvecklas i arbetet.

Genom att omprioritera resurser till förmån för primärvården, kan köerna kortas och belastningen på slutenvården minska Det ska finnas en hälsocentral i varje kommun med möjlighet till helg och kvällsöppet för att minska trycket på länets akutmottagningar. 

Våra tre sjukhus ska ha tydliga uppdrag med bibehållen förlossningsvård och akutkompetens, året om. 

Vi vill införa en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Idag tvingas patienter vänta på vård för att deras egen region inte har personal eller utrustning samtidigt som ledig kapacitet finns i en annan region.

Genom en nationell vårdförmedling kan vi se till att nyttja all tillgänglig vårdkapacitet i landet. Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får.  

Barnen är vår framtid men idag ser vi tyvärr en oroande ökning av psykisk ohälsa, och Västerbotten har bland de längsta köerna i landet till barn- och ungdomspsykiatrin. För att minska lidande är det viktigt att rätt typ av stöd ges i rätt tid. Att införa en gemensam huvudman för elevhälsan minimerar risken för onödigt slussande mellan de olika instanserna. 

Barn som mår dåligt ska kunna få träffa rätt kompetens inom 24 timmar och ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på fördjupad utredning. 

Länets livsmedelsproduktion ska stärkas, upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre upphandlingar för att fler leverantörer ska kunna medverka. 

Resurserna till vägnätet måste öka och bränslepriserna sänkas om man ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi är redo, vi lovar inte allt till alla – men vi håller det vi lovar. 

Veronica Kerr, riksdagskandidat, KD Västerbotten 

Hans-Inge Smetana, gruppledare, KD Västerbotten 

Betty-Ann Nilsson, toppkandidat Västra listan 

Anders Hettinger, toppkandidat Norra listan 

Roland Sjögren, partidistriktsordförande KD Västerbotten samt kommunstyrelsens ordförande, Lycksele 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa