Politiska beslut krävs för att få till en förändring

Vårt långsiktiga mål är att det inte ska behöva ifrågasättas om någonting är jämställt. Det ska vara självklart.

Debatt 8 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Är det läge att luta sig tillbaka och vara nöjd?

Nej, absolut inte. Fortfarande har vi en lång väg att vandra innan vi nått jämställdhet.

Inte ett enda land har uppnått jämställdhet. Och i vissa konservativt styrda länder ser vi att jämställdheten backar. Ett tydligt exempel är Polen där aborträtten och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar nu inskränks.

I Sverige är kvinnor i högre grad sjukskrivna och löper större risk att utsättas för våld i hemmet än män.

Kvinnor utför 35 procent mer av det obetalda arbetet i hemmet.

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar mindre och får dessutom lägre pension.

Vissa tror att jämställdheten kommer av sig själv med de yngre generationerna. Undersökningar visar dock att 25 procent av unga män anser att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas.

Unga män tar inte heller lika ofta avstånd från påståenden om att män är bättre chefer och politiska ledare än kvinnor.

För att vi ska få till en förändring krävs med andra ord politiska beslut.

I början av 1990-talet blev Vänsterpartiet Sveriges första feministiska parti. I Västerbotten är vi med som en del av den styrande majoriteten och har ett regionråd med ansvar för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Vi gör en feministisk analys av alla politiska frågor och jämställdheten står högt på agendan.

Här är några av de frågor vi drivit för ökad jämställdhet:

- Undertecknande av den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR).

- Systematiskt arbete för att inom vården tidigt upptäcka och förebygga våld som orsak till olika typer av symtom och besvär.

- Den årliga kampanjen ”Bry dig” som uppmärksammar tidiga tecken på våldsutsatthet och våldsutövande.

- Hbtq-diplomering av Region Västerbottens verksamheter.

- Västerbotten är sedan 2019 en region som aktivt jobbar för att säkerställa att resurser fördelas rättvist mellan könen och att insatserna faktiskt leder till ökad jämställdhet. 

- Mer pengar till jämställdhetsintegrering i den nyligen antagna tilläggsbudgeten för 2021.

- Granskning av Region Västerbottens styrdokument utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdheten kommer inte av sig själv utan kräver politiska beslut och hårt arbete.

Vårt långsiktiga mål är att det inte ska behöva ifrågasättas om någonting är jämställt. Det ska vara självklart.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Snålblåst snarare än medvind för Kristersson

Snålblåst snarare än medvind för Kristersson

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Låt fler uppleva babylycka

Låt fler uppleva babylycka

Norran listar: Kommunens stöd till partierna i Skellefteå – det gjorde de för pengarna • Utvecklar idéer • Lägger i fonder

Norran listar: Kommunens stöd till partierna i Skellefteå – det gjorde de för pengarna • Utvecklar idéer • Lägger i fonder

Ledare: Pehrsons passion kan rädda L

Pehrsons passion kan rädda L

Insändare: Dagens Ryssland bara en skugga av forna Sovjetunionen

Dagens Ryssland bara en skugga av forna Sovjetunionen