Politikerna vill uppenbarligen inte svara på frågor

Den verbala satsningen på primärvården har alltid varit stor. Nu måste den politiska ledningen upp till bevis.

Debatt 5 december 2021 14:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad vill politikerna med primärvården i länet?

Den frågan ställde jag i ett debattinlägg i Norran (11/11 2021).

Region Västerbottens politiska majoritet – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – har valt att inte svara på frågan.

Därför måste den ställas på nytt: Vad vill politikerna med primärvården i länet?

Det stora sjukvårdspolitiska projektet i landet har i 10–15 år varit utvecklingen av den nära vården med primärvården som bas.

Vårdanalys har nyligen konstaterat att resultatet av detta arbete är magert. Inte minst i Västerbotten, som är en av regionerna i landet som satsar minst per innevånare på primärvården.

Det saknas en långsiktig ekonomisk plan på hur resurser ska överföras till primärvården. Likaså hur en hållbar arbetsmiljö skapas där uppdrag och resurser stämmer överens.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska befolkningen få tillgång till och även kunna välja en fast läkarkontakt. Den verbala satsningen på primärvården har alltid varit stor. Nu måste den politiska ledningen upp till bevis.

Så svara på frågan: Vad vill ni politiker med primärvården i länet?

Vilka resurser kommer att tillföras primärvården så att antalet anställda på hälsocentralerna kan öka?

Hur ska befolkningen i länet kunna erbjudas en fast läkarkontakt?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa