Långsiktighet måste prägla fjällkommunerna

Det byggs som aldrig förr i inlandskommunerna - på vissa håll. Men inte på alla.

Debatt 29 juni 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Fjällorterna exploateras, inlandets tätorter avfolkas.


”Vi vill då absolut inte ha ett nytt Åre” hör vi ofta när vi pratar med ortsbor, kommunpolitiker och investerare. ”Vi tycker att byn är för utspridd, vi vill koncentrera centrum till det ena liftsystemet” var också något vi fick höra av en VD på ett byggföretag här om veckan. 

Känslan är att det är fritt fram. Att det är byggherrens framtidsplaner som gäller. Politikerna står som nickedockor och öppnar dörrar.

 Små kulor rullar in till kommunernas kassor, som till största del äts upp av underhållet turisterna kräver i form av bland annat vägunderhåll och sophantering. 

Vi är rädda att kommunpolitikerna är för tacksamma. Kanske för präglade av vår norrländska historia. 

Den kolonialisering som tog fart under Sveriges stormaktstid, och som vi fortfarande lever med, måste vi prata om.

Vad ska till exempel Vilhelmina eller Storuman tjäna på de näringar som levererar höga värden till resten av länet, och landet? 

Vi i Miljöpartiet tror på ett sammanhållet samhällsbygge, en långsiktighet som bygger på att möjligheter ska finnas för människor oavsett utbildningsbakgrund eller härkomst. 

Det ska finnas boende för låginkomsttagare och höginkomsttagare samt utbildning för de som vill bo kvar i sin glesbygdskommun och sjukvård dygnet runt. 

Vi tror också att förutsättningarna för att utveckla samhällen eller boplatser hållbart hänger på att inkludera de som lever här idag, och värdera det som är unikt på platsen. 

För att skapa den här utvecklingen måste varje politiskt parti bestämma sig för vilken samhällsutveckling vi ska ha. 

 En mandatperiod är en kafferast. Hela Västerbotten ska vara levande i årtusenden. 

Miljöpartiet i Västerbotten vill att;
-fritidshusägare betalar en del av inkomstskatten till kommunen där fritidshuset står. 

-mer skatt från vind- och vattenkraft går tillbaka till kommunen och regionen. 

-fler statliga och regionala jobb etableras i glesbygdskommuner.

-hela tvärbanan elektrifieras (fram tills dess körs på vätgas) och byggs ut till Mo i Rana. 

-jourläkare åter finns dygnet runt i södra Lappland.

Emma Lindqvist (MP), regionråd och regionkandidat Västerbotten
Eva Adler (MP), kommunkandidat Storuman


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa