Politikerna måste prioritera medarbetarna

Kommun- och regionpolitiker i Västerbotten formerar sig nu inför kommande mandatperiod. Flera förslag som lyftes under valrörelsen handlar om att stärka välfärden. Men för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste det till viktiga reformer.

Debatt 21 september 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dålig arbetsmiljö och otillräckliga resurser är tyvärr vardag för många av våra medlemmar inom välfärden. Det är ett hinder för att utveckla välfärden men också för att åtgärda bemanningen, som är en stor utmaning framöver. 

Vision har 200 000 medlemmar och de är medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden. För att förbättra välfärden ser vi att tre områden behöver prioriteras: 

Säkra bemanningen i välfärden. Undersökningar från Vision visar att majoriteten av cheferna ser bemanningen som den största utmaningen. 

Från årsskiftet fram till sista juli har 2 948 jobb inom socialt arbete i Västerbotten publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. 

Det behövs nu både insatser för att rekrytera nya medarbetare och åtgärder för att göra arbetsplatserna mer attraktiva så att medarbetarna stannar. 

Prioritera arbetsmiljöarbetet. Brister i arbetsmiljön är en stor utmaning på många håll och ett hinder för kompetensförsörjning. 

Medlemsundersökningar från Vision visar arbetsbelastningen är hög i inom många yrken och att det är ett viktigt skäl till att många vill byta jobb. Arbetsbelastningen måste minska och en viktig åtgärd är att säkerställa ett rimligt antal medarbetare per chef. 

Resurser och uppdrag måste gå hand i hand. Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport visar att kommunsektorn gjorde ett plusresultat på 69 miljarder kronor 2021. 

Trots stora överskott saknar ändå socialtjänsten resurser. Att tillsätta resurser till är nödvändigt för att både klara uppdragen idag, men också för att undvika ökade kostnader för sociala insatser längre fram. 

Detta måste avspeglas i budgeterna i kommunerna i Västerbotten. 

Politikerna i regioner och kommuner är många av våra medlemmars arbetsgivare. Våra medlemmar är den kraft som kan utveckla välfärden för att möta framtidens behov och därför måste deras villkor ligga högt på politikernas agenda. 

När nu en ny mandatperiod inleds måste politikerna se till att ge medarbetarna rätt förutsättningar att utveckla välfärden.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision
Lars Burström, ordförande Vision Region Västerbotten
Katarina Holmqvist, ordförande Vision Skellefteåavdelningen
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa