Plånboken ska inte avgöra tillgången till stöd

”Vi socialdemokrater i Skellefteå har valt att sträva efter att hålla avgifterna inom socialtjänstens verksamheter låga.”
”Vi socialdemokrater i Skellefteå har valt att sträva efter att hålla avgifterna inom socialtjänstens verksamheter låga.”

Socialnämnden i Skellefteå ansvarar för många viktiga verksamheter. De ligger på olika ställen runt om i vår stora kommun och för att de ska fungera så är såväl lokaltrafik som taxi nödvändiga delar.

Debatt 3 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Människor som tar emot stöd, vård och omsorg från oss har ofta behov av att transportera sig till aktiviteter och verksamheter som de deltar i. Det ska inte vara en plånboksfråga om man ska kunna vara med, därför strävar vi efter att hålla avgifterna låga.

Det finns olika typer av verksamheter som det gäller. Och därmed flera olika avgifter. Bland annat handlar det om resor med färdtjänst till daglig verksamhet för vissa funktionshindrade. Men även till dagverksamhet för personer med demensdiagnos samt även arbetsresor med färdtjänst. Individer med färdtjänstbeslut kan också behöva ta sig till sitt arbete.

Vi socialdemokrater i Skellefteå har valt att sträva efter att hålla avgifterna inom socialtjänstens verksamheter låga. I många år har det varit en strategi för att kunna stödja och hjälpa de som har det allra tuffast i samhället genom att höja avgifterna marginellt eller inte alls.

De grupper som drabbas hårdare än andra när SD-regeringen väljer en åtstramningspolitik, är de som har inkomster från olika bidrag, jobbar i låglöneyrken, pensionärer, personer med aktivitetsbidrag, arbetslösa, personer med försörjningsstöd och familjer med barn.

I den inflationsekonomi som vi befinner oss de senaste åren, väljer andra kommuner att lägga en del av kostnaden på just dessa grupper, genom att höja avgifterna rejält. De kommunala intäkterna för just dessa höjningar skulle vara marginella men samtidigt få allvarliga ekonomiska konsekvenser för invånare i kommunen med otroligt tuffa ekonomiska förutsättningar.

Transfereringssystemen har stått stilla i många år för många svaga socioekonomiska grupper. När priserna på mat, hyror, el med mera stiger, har en person med exempelvis aktivitetsersättning inte råd med ökande kostnader på basala behov. Fattigdom dödar har många forskare konstaterat.

Fattigdom påverkar också hälsan och uppväxten för många barn. Fattigdom driver unga till kriminalitet. Vi ser det dagligen men många vill inte prata om det. SD-regeringens fördelningspolitik har misslyckats.

Vi är övertygade om att vi måste fortsätta stödja de svagaste i samhället och samtidigt satsa på dem som har det allra tuffast, inte bara med ord, utan med handling. Höjningar ska ske långsamt så att det finns en chans för människors inkomster att öka i en motsvarande takt, eller en rimlig chans för den som har små marginaler att kunna anpassa sina utgifter. Därför säger vi nej till kraftiga höjningar av våra avgifter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa