LO-förbundens medlemmar gör så att samhället går runt

De arbetar dygnens alla timmar för att ge det stöd som medborgarna behöver i sin vardag, för att samhällsservicen aldrig ska behöva stanna upp. Det visade sig tydligt under pandemin.

Debatt 25 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ändå har arbetare inte självklar rätt till de stöd som finns för att det egna livet ska gå ihop.

Det syns inte minst när det kommer till rätten till barnomsorg. Kommuner behöver inte erbjuda barnomsorg utanför kontorstider, tider då majoriteten av LO-förbundens medlemmar arbetar. 

De kommuner som ändå erbjuder det, ställer ofta högre krav på föräldrarna. Personer i arbetaryrken har därför inte samma rätt till barnomsorg som föräldrar som arbetar på kontorstider.

En ny undersökning från LO visar att bara 57 procent av arbetare i norra Sverige kan arbeta heltid med de öppettider som barnomsorgen har. 

Den visar också att barnomsorgens öppettider endast räcker för hälften av föräldrarna i arbetaryrken. 

Totalt i Västerbottens och Norrbottens län går drygt 200 barn i barnomsorg utanför kontorstid. Det håller inte. 

Även fast barnomsorgen alltså inte fanns, eller var kraftigt begränsad för LOs medlemmar, fortsatte de att varje dag gå till jobbet under pandemin. 

Samtidigt förändrades arbetsmarknaden och föräldrar i framför allt tjänstemannayrken, som kunde stanna hemma, fick större möjligheter att kombinera arbete och familjeansvar.

Faktum är att LOs nya rapport ”Den klassblinda familjepolitiken – vem kan arbeta och ha familj?”  visar att en majoritet av föräldrar inom tjänstemannayrken upplever att det blivit lättare att kombinera arbete och familjeansvar till följd av pandemin. 

Det vill säga samma grupp som barnomsorgens öppettider är anpassad för. 

För föräldrar i arbetaryrken är situationen oförändrad och i vissa fall till och med försämrad efter pandemin. Samma grupp som barnomsorgens öppettider försvårar för.

Rapporten bevisar därmed att det finns en stor orättvisa i norra Sverige. Arbetet som utförs kvällar, morgnar, nätter och helger för att samhällsservicen ska fungera, resulterar i mindre tillgång till familjestöd.

Det är inte okej.

Det finns ett skriande behov av fler människor som jobbar i våra branscher. Då måste det också finnas möjligheter till att kunna göra det.  Därför kräver vi att:

●Kommunerna måste vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstider. 

●Kommunerna ska inte kunna ställa högre krav på föräldrar som arbetar utanför kontorstider för att de ska få tillgång till barnomsorg.

Carola Andersson, tf. ordförande LO-distriktet i Norra Sverige


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Barn och unga får gratis liftkort – vill motverka stillasittande: "Backen finns mitt i samhället och det ska utnyttjas"

Barn och unga får gratis liftkort – vill motverka stillasittande: "Backen finns mitt i samhället och det ska utnyttjas"

Galtis lyser upp barnbacken – efterfrågad investering: "Det är här man ska lära sig åka skidor"

Galtis lyser upp barnbacken – efterfrågad investering: "Det är här man ska lära sig åka skidor"
Visa fler
Ämnen du kan följa