Varför är tandvården inte konkurrenskraftig?

En majoritet av undersökningar som genomförs i Folktandvården utförs av tandhygienister. Köerna för att få komma på undersökningar är i dagsläget långa.

Under de senaste fem åren har personalomsättningen för tandhygienister i Västerbotten legat upp emot 50 procent.

Under de senaste fem åren har personalomsättningen för tandhygienister i Västerbotten legat upp emot 50 procent.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-05-02 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder brist på tandhygienister i 17 av 21 Regioner i Sverige och det minskade antalet tandhygienister märks tydligt i norra Sverige. 

Problemet med för få utbildningsplatser i landet och endast ett tandhygienistprogram norr om Stockholm måste uppmärksammas av tandvårdsledningarna. 

Regionerna anger konkurrens från privattandvården som en orsak till bristen. Varför är den offentliga tandvården inte konkurrenskraftig? Enligt Sacos livslönerapport är en tandhygienistutbildning en förlustaffär. 

Det är svårt att motivera unga människor att söka tandhygienistutbildningen när det faktiskt innebär en ekonomisk förlustaffär på grund av en mycket svag livslöneutveckling. 

En pressad arbetsmiljö med begränsade möjligheter att påverka arbetssituationen bidrar även till att många lämnar yrket. Under de senaste fem åren har personalomsättningen för tandhygienister i Västerbotten legat upp emot 50 procent. 
Tandhygienisten arbetar med alla typer av patienter och grupper i samhället. Från mödravården till omsorg i livets slutskede. 

Förutom basala undersökningar och munhälsostöd till alla patienter behandlar tandhygienisten tandlossningssjukdomen parodontit och erbjuder stödbehandlingar. Vi ser med oro på att denna del av tandvården idag inte hinns med. 

Det är välkänt att parodontit har ett samband med sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt för tidig förlossning.
I tandvårdslagen och i de nationella riktlinjerna för tandvård framgår att tandvården ska lägga särskild vikt vid hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 

Bristen på tandhygienister leder till att den förebyggande vården blir lidande, på lång sikt får det negativa effekter på både munhälsa och allmänhälsa. 


Regionerna i norra Sverige måste ta ansvar för att säkerställa en god vård för patienterna genom att erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda, konkurrenskraftig lön och attraktiva utvecklingsmöjligheter.

Yvonne Nyblom, ordf. Sveriges Tandhygienistförening STHF

Emelie Larsson, ordf. Tandhygienistföreningen Västerbotten
Christina Björling, ordf. Tandhygienistföreningen Norrbotten