Partiledare skriver om förlossningen i Lycksele

I slutet av januari skulle förlossningsavdelningen i Lycksele äntligen öppna igen. Nu skjuts det på framtiden – det finns inte tillräckligt med personal för att verksamheten ska fungera.

"Där grunderna för ett tryggt välfärdssamhälle finns, kommer också möjligheten att bygga ut den vård som krävs. Men då krävs radikala förändringar."

"Där grunderna för ett tryggt välfärdssamhälle finns, kommer också möjligheten att bygga ut den vård som krävs. Men då krävs radikala förändringar."

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-02-02 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Problemet är återkommande i flera delar av Sverige. Kampen om förlossningsvården som pågår i Lycksele sätter på många sätt fingret på flera dilemman – landsbygdens utmaningar som brist på personal och samhällsservice är bara ett av många symtom från en politik där samhället utanför storstäderna monterats ned. 

Där grunderna för ett tryggt välfärdssamhälle finns, kommer också möjligheten att bygga ut den vård som krävs. Men då krävs radikala förändringar. 

Att erbjuda kvalificerad vård för människor i landsbygd eller mindre orter möter särskilda utmaningar. Staten behöver ta ett betydligt större ansvar för att långsiktigt förbättra personalens villkor och arbetsmiljö i såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg. Fler kollegor och bättre arbetsvillkor är helt nödvändigt för att vilja stanna kvar eller återvända till vården, det gäller inte minst erfarna kollegor som kan ge handledning och stöd. 

Miljöpartiet vill avsätta tio miljarder ytterligare årligen och från 2026 göra en permanent årlig satsning på 40 miljarder, som ska öronmärkas för nyanställningar och högre löner. 

Investeringar är helt nödvändiga för att kunna upprätthålla en verksamhet långsiktigt och för att kunna utveckla nytt. Att ett bostadshus eller ett företag befinner sig på landsbygden gör det svårare att få lån, och investeringar i lands- och glesbygd uteblir.

Det är långt ifrån bara pengar som är problemet. Det måste vara attraktivt att arbeta och bo i olika delar av landet. Tillgängligheten till statens samhällsservice, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ska vara likvärdig i hela landet. Det måste finnas tillräckligt med utbildningsplatser och möjlighet att göra praktik där man bor. 

Vi måste satsa på utbildning på fler orter, statliga och regionala jobb i mindre kommuner, och bibliotek, kulturskolor och grundläggande idrottsaktivitet i alla kommuner. För att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste landsbygderna drivas av en samhällsutveckling. 

Under en alltför lång tid har klyftor mellan stad och landsbygd ökat i Sverige, och priset har varit en fungerande välfärd. Regeringen måste klara av att lyfta blicken och göra de stora strukturförändringar som krävs för att det på riktigt ska gå att leva goda liv i hela landet.