Partierna måste skärpa sin miljöpolitik

Sedan förra valet för fyra år sedan har forskarsamhällets rapporter om klimat- och naturkrisen blivit alltmer frekventa och allvarliga.

Debatt 5 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt har de stora partierna i riksdagen sänkt sina miljöambitioner. Det är djupt oroande. Vi kan inte vänta. Det krävs en kraftfull och långsiktig klimat- och miljöpolitik nu – inte i morgon. 

Klimat- och naturkrisen blir allt värre och för med sig mänskligt lidande och förlust av biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. I ett sådant allvarligt läge är det rimligt att förvänta sig att de stora politiska partierna inser allvaret och presenterar kraftfulla konkreta åtgärder för att stävja kriserna. 

Men tyvärr är det tvärtom i Sverige. 

Enligt en granskning av partiernas miljölöften som Naturskyddsföreningen genomfört ser det mycket dystert och oroande ut. 

Det saknas en bred enighet om viktiga förslag om att stoppa naturkrisen, hejda klimatförändringarna och ställa om samhället. I stället ser vi partier som tävlar om att sänka bränslepriser och som vill låta det storskaliga skogsbruket fortsätta köra på som om allt var frid och fröjd. 

De största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna uppvisar båda en svag och otillräcklig miljöpolitik inför valet. 

Partierna ställer sig enbart bakom fem av 22 klimat- och miljöpolitiska förslag som Naturskyddsföreningen tagit fram och som samtliga partier fått svara på. Och det tredje största partiet inför valet, Sverigedemokraterna, ställer sig enbart bakom ett av de 22 förslagen. 

Miljöpartiet ställer sig bakom flest förslag då det svarar ja till samtliga 22 förslag. Vänsterpartiet svarar ja till 20 av Naturskyddsföreningens förslag. 

Därefter kommer Liberalerna med sina 18 ja. Centerpartiet ställer sig bakom 13 förslag, vilket placerar partiet på fjärde plats, en bra bit över Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som alla svarar ja till ynka fem förslag. 

Det behövs en omställning som tar hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden. För att klara den omställning som krävs för både klimat och biologisk mångfald behövs en offensiv klimat- och miljöpolitik. 

Politiska beslut för en kraftfull omställning måste fattas idag och inte i framtiden. Nu måste alla politiker vakna upp och ta ert ansvar och gemensamt forma en ambitiös och långsiktig klimat- och miljöpolitik.

Vi i Naturskyddsföreningen är många, och vi är djupt oroade.

Kristin Allebrink, ordförande Skellefteå Naturskyddsföreningen i Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa