Parker och naturområden skräpigare under coronapandemin

Med fler människor i naturen ökar behovet av att alla håller ordning på sitt skräp.

Plogging, det vill säga motionslöpning som kombineras med att plocka skräp, hjälper till att hålla skräpet borta från parker och friluftsområden.

Plogging, det vill säga motionslöpning som kombineras med att plocka skräp, hjälper till att hålla skräpet borta från parker och friluftsområden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2020-11-29 12:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en undersökning som Håll Sverige Rent gjort går det att se att coronapandemin haft vissa effekter på nedskräpningen.

I tätortsnära naturområden, som friluftsområden och badplatser, tycker 62 procent av de svarande att det är ganska mycket eller väldigt mycket skräp. I parker i tätorter är det 59 procent som tycker detsamma.

Båda resultaten är högre än förra årets. Möjligtvis en effekt av att fler har varit i de här miljöerna under coronapandemin.

Många har rapporterat om ett ovanligt högt besökstryck på naturområden och badplatser.

Med fler människor i naturen ökar behovet av att alla håller ordning på sitt skräp.

Nedskräpningen drabbar oss alla. Det förstör vår natur och skadar djur, gör våra städer otrygga och kostar skattebetalarna miljarder kronor varje år.

Därför bad vi allmänheten att svara på två frågor i en Novus-undersökning. Nästan 5 000 svarade.

Hur mycket eller lite skräp upplever du att det förekommer i följande miljöer?

I vilken/vilka av följande miljöer tycker du att det är viktigast att nedskräpningen minskar?

På den första frågan svarade fler personer, jämfört med förra årets undersökning, att de upplever att nedskräpningen har ökat i parker, i tätortsnära naturområden och på badplatser.

Att nedskräpningen har varit ett stort problem för människor, när de vistats i naturområden, bekräftas av svaren på den andra frågan. Tätortsnära naturområden, badplatser och parker är de enda miljöerna där det syns en signifikant ökning jämfört med 2019:

27 procent (23 procent 2019) tycker att det är viktigast att minska nedskräpningen i tätortsnära natur och på badplatser.

13 procent (11 procent 2019) tycker att det är viktigast att minska nedskräpningen i parker.

Håll Sverige Rent har skickat en hemställan till den socialdemokratiskt ledda regeringen där vi efterlyser en satsning på 25 miljoner kronor för att kunna arbeta mer förebyggande mot nedskräpningen.

Under oktober månades samlades över 6 000 namnunderskrifter in och överlämnades till regeringen med krav på att göra mer för att förebygga nedskräpningen. Men än så länge har det varit tyst från regeringens sida.

Det är viktigt att vi tar de här resultaten på allvar. Hemester-trenden är här för att stanna under överskådlig. Då behöver alla se till att det är trivsamt och rent i miljöer där många vistas.

Det är också viktigt att det satsas mer pengar på förebyggande arbete så att även oerfarna naturbesökare vet hur de ska hantera sitt skräp.