Pandemin ska inte leda till kraftiga besparingar

Det är bara med kontroll på ekonomi, personalförsörjning och vårdköer som vi kan säkra den framtida sjukvården.

Debatt 25 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen har försatt Sverige i ett allvarligt läge.

Sjukvården är ansträngd. Det befaras bli än värre, inte minst här i Västerbotten.

Många har dött, många har tvingats säga farväl till en nära anhörig. Läget för vården i länet är minst sagt utmanande.

Det finns ett före, under och efter. Just nu ligger allt fokus på det som händer här och nu. Den viktigaste uppgiften är att hindra smittspridning och att ge sjukvården de bästa förutsättningarna för att vårda sjuka.

Det dagliga arbetet handlar om hur vi på bästa sätt kan stödja alla hjältar i vården som varje dag kämpar mot denna pandemi. Det är sannerligen en ljuspunkt i denna svåra och mörka tid som vi är inne i.

När det kommer till förberedelser är det mycket som skulle kunnat ha varit bättre sett till materialtillgång och vårdkapacitet. Det får utvärderas när krisen väl är över.

Regionens förutsättningar inför 2020 hade kunnat vara väsentligt mycket bättre. 2019 hade sjukvården 483 miljoner kronor högre kostnader än budget. Balanskravsresultatet är 333 miljoner. Pengar som regionen bör återställa inom tre år.

Sammantaget för 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 miljoner.

Det är den ryggsäck som länets sjukvård har att bära med sig.

Några månader in på det nya året går det att konstatera att läget inte förbättrats. Framför allt på grund av försämrade skatteintäkter och att Sverige går in i en lågkonjunktur. Intäkterna för kollektivtrafik, tandvård och regionvård minskar.

Sverige har en regering som inte ser behovet i landets regioner. Nyligen konstaterade Sveriges Kommuner och Regioner att det saknas åtta miljarder kronor – utöver det som redan tillförts.

Det har även vi Moderater räknat ut. I vårt förslag till vårbudgeten sköt vi därför till 10 miljarder.

Pandemin ska inte leda till kraftiga besparingar. Jag kan konstatera att dessa extra pengar skulle vara ett mycket välkommet tillskott till Region Västerbotten ekonomi.

Trots rådande omständigheter finns skäl till hoppfullhet. För nu gäller det att hålla modet uppe.

Det kommer en dag efter krisen. Då måste fokus ligga på att återta kontrollen över hur den här regionen styrs.

Vi behöver få ordning och reda. Det är bara med kontroll på ekonomi, personalförsörjning och vårdköer som vi kan säkra den framtida sjukvården.

Det måste bli slut på att skjuta problemen framför sig. Länet behöver en ny politisk ledning så fort som möjligt.


Ämnen du kan följa