Mer blåbär och lingon – för skogens bästa

Mängden bärris minskar i Sverige, vilket stör den ekologiska balansen i skogen. Genom att gynna blåbär och lingon i sina skogar kan Västerbottens skogsägare bidra till att minska viltskadorna och stärka den biologiska mångfalden.

– "I de områden där älgstammen konkurrerar med rådjur, dov- och kronhjort räcker inte bärriset till. Då drar sig älgarna till de yngre skogarna i stället", skriver Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet och
Linn Jacobsson Edsholm, regionchef Skogssällskapet i Västerbotten.

– "I de områden där älgstammen konkurrerar med rådjur, dov- och kronhjort räcker inte bärriset till. Då drar sig älgarna till de yngre skogarna i stället", skriver Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet och Linn Jacobsson Edsholm, regionchef Skogssällskapet i Västerbotten.

Foto: Jens Ökvist

Debatt2022-09-16 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hösten är här med härliga skogspromenader och bärplockning. För våra 300 000 jägare är älgjakten en av säsongens höjdpunkter. 

Allt detta är aktiviteter där skogen utgör en självklar bas – och som också i mycket hög grad påverkas av hur vi sköter våra skogar.

Älg och annat klövvilt orsakar stora skador på skogsplanteringar och unga skogar när de betar av toppskotten på tallar och lövträd. Hur många älgar som ska skjutas under älgjakten är ett beslut som fattas bland annat med betesskadorna i beaktande. 

Men på senare år har det blivit allt tydligare att lösningen inte bara handlar om älgstammens storlek, utan också om hur mycket blåbärs- och lingonris det finns i skogen.

Bärris är en viktig födokälla för klövvilt, särskilt under vinter och vår. Men i områden där älgstammen konkurrerar med rådjur, dov- och kronhjort räcker inte bärriset till. Då drar sig älgarna till de yngre skogarna i stället.

När bärriset minskar störs också skogens näringsbalans vilket påverkar insekter, fåglar och däggdjur. Att se till att mängden bärris i våra skogar ökar igen är därför oerhört viktigt.

Vi på Skogssällskapet vill uppmana Västerbottens skogsägare att bidra till en ökning av bärriset i skogen genom att:

• Skapa ljusare skogar. Gallra i tid och satsa på det trädslag som passar för marken.
• Lämna en gles skärm av tallar vid avverkning som hjälper bärriset att överleva tills nästa generation träd vuxit upp.
• Avverka frötallar på vintern så att viltet kan beta på topparna och alltid lägga löv och tall högst upp i rishögarna.
• Se potentialen i skogsbryn, betesmarker, våtmarker och runt skogsbilvägar. Genom att röja bort granar och låta lövet ta plats skapar du en artrik zon med mycket viltfoder.
• Alltid spara betade tallar och lövträd när du röjer i skogen.

Om vi som äger skog tillsammans tar krafttag för att gynna bärris, örter och lövträd bidrar det till att minska betesskadorna, stärka den biologiska mångfalden och stabilisera näringsbalansen i skogen. 

Dessutom säkerställer det att vi även i framtiden kan gå ut i närmaste skog och hitta mängder med blåbär och lingon att lägga i korgen.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet
Linn Jacobsson Edsholm, regionchef Skogssällskapet i Västerbotten