Övertidsblockad lagd – låt oss prata AW

Vårdförbundet har lagt ett varsel på blockad av övertid, mertid och nyanställningar. Vi skulle vilja ta detta tillfälle och informera om AW.

”I Region Västerbotten uppgick övertidstimmarna till motsvarande 70 tjänster. Det vill säga i 70 kollegor som vi kunde ha haft nytta av. Exempelvis om man vill ta en AW.”

”I Region Västerbotten uppgick övertidstimmarna till motsvarande 70 tjänster. Det vill säga i 70 kollegor som vi kunde ha haft nytta av. Exempelvis om man vill ta en AW.”

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2024-04-24 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att förtydliga, AW är förkortning av After Work och innefattar att efter ett avslutat arbetspass gå till en för ändamålet passande lokal och inmundiga dryck, oftast i sällskap med personer man refererar till som kollegor.

Övertiden för Vårdförbundets medlemmar i Sverige uppgick övertiden under 2023 till 3 miljoner timmar vilket motsvarar 1 900 tjänster. I Region Västerbotten uppgick övertidstimmarna till motsvarande 70 tjänster. Det vill säga i 70 kollegor som vi kunde ha haft nytta av. Exempelvis om man vill ta en AW.

Nu befinner sig många av Vårdförbundets medlemmar i den så kallade AW-paradoxen. Detta är ett icke så vedertaget begrepp inom marknadsekonomi. Men det innebär att man har så få kollegor så man inte har någon att ta en AW med. På grund av det så har man inte tid att ta en AW för man måste vara kvar på jobbet på övertid för att täcka upp för de kollegor som inte finns. De kollegor som man hellre hade haft och gått på AW med än att täcka upp för. Ja ni förstår, mycket paradoxalt och med skrämmande lite AW som resultat.

Det är ett huvudbry för de flesta experter hur man bryter en AW-paradox. Experten vi har pratat med säger att det inte går över av sig själv. En AW-paradox måste aktivt stoppas, men hur? Jo, vi kan nu glada och stolta att meddela att Vårdförbundet har gett sig i kast med uppgiften. Och de tar sig inte an den på vilket sätt som helst, åh nej. De tänker utföra ett landsomfattande storskaligt banbrytande experiment av sällan skådat slag.

Vårdförbundet tänker nämligen låta arbetstagare inom sina avtalsområden arbeta sin ordinarie arbetstid och sen gå hem. Eller på AW om man nu föredrar det.

Arbetsgivarna svettas. Vad är nu detta? Ska personalen bara vara på arbetet under sin arbetstid och inte på sin fritid!? Är det ens patientsäkert? Vi jobbar med liv och död, förstår ju vem som helst att om Vårdförbundets medlemmar bara är på plats när verksamheten har planerat för att de ska utföra sitt arbete, ja då är det ju samhällsfarligt.

Låt oss säga något vist, vi som ändå är ensam världsledande expert inom AW-paradoxen; Bedriver man en verksamhet som går runt för att man beordrar personalen att jobba på sin fritid, då är det fel på verksamheten. Det är inte fel på de som vill ändra på det. Blir det skarpt läge den 25/4 klockan 16 och övertidsblockad träder i kraft så är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och är solidariska. Vi jobbar vår schemalagda arbetstid och inget mer. För vår framtid, vår möjlighet att förbättra våra avtal och framför allt, för våra framtida kollegor på AW. Skål!