Oroväckande insiktslös försvarspolitik

Västvärldens inaktivitet måste upphöra om vi vill att haven och handeln ska förbli fria.

Debatt 12 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läget i Arktis riskerar att hettas upp på fler sätt än vad vi anar.

Från ryskt håll rustar man upp på Kolahalvön.

Redan 2007 satte Ryssland en flagga på Nordpolens botten.

Att även Kina klassar sig själv som en makt nära Arktis höjer nog de flestas ögonbryn. Genom öppnandet av en järnmalmsgruva, samt försök att köpa nedlagda danska marinbaser på Grönland bygger man stödjepunkter i området.

Detta har bemötts av ökad amerikansk närvaro som kompliceras av Grönlands strävan efter självständighet, bort från Danmark och eventuellt även det medföljande NATO-medlemskapet.

Ingen vet vad som gömmer sig i Arktis. Amerikanska uppskattningar menar att det kan handla om 13 procent av de globala oljetillgångarna och 30 procent av världens naturgas.

Territoriella anspråk över energi- och mineralrika områden riskerar inte bara att leda till försämrad miljö utan också förändrade maktförhållanden. Största frågan blir vem som lyckas dominera de nya handelsrutterna till havs.

Delar av Arktis kommer dessvärre att fortsätta att smälta oavsett hur hög skatt vi betalar för våra plastpåsar.

Nordostpassagen tros kunna vara helt öppen för sjöfart inom tio år.

Konfliktytan är stor. Men att den ligger inom Sveriges gränser har helt undgått regeringen.

Insikten kring denna nya världsarena har i stället vuxit främst bland stormakterna i öst.

Redan i dag tillåts frakt mellan Europa och Asien via den nya havssträckan norr om ryska kusten. Men alltid med krav på rysk lots ombord.

Västvärldens inaktivitet måste upphöra om vi vill att haven och handeln även i framtiden ska förbli fria. Samtidigt måste EU ta större gemensamma tag med USA när det gäller säkerhetsfrågor.

Världskartan förändras och vi behöver förändras med den. Vi bör fortsätta arbeta för stabilitet och samtal, enligt svensk tradition, men aldrig inbilla oss att det är hela lösningen.

Ett rejält stärkt försvar krävs, inte minst i norra Sverige. Men även med en mer seriös försvarssatsning än den regeringen och samarbetspartierna skramlat fram kommer Sverige aldrig kunna stå på egna ben. Ett fullvärdigt medlemskap av NATO är helt avgörande.

Sverige förtjänar en regering som på allvar klarar att ta sig an det säkerhetspolitiska tillstånd som växer fram.

Under tiden fortsätter Arktis bli allt hetare.

Ämnen du kan följa