Oro kring lantbruksforskning i norra Sverige

”Såväl extrema vädersituationer som det europeiska säkerhetsläget har också tydliggjort vikten av en robust regional livsmedelsförsörjning vid en allvarlig krissituation.”
”Såväl extrema vädersituationer som det europeiska säkerhetsläget har också tydliggjort vikten av en robust regional livsmedelsförsörjning vid en allvarlig krissituation.”

Blicken har i flera avseenden riktats mot norra Sverige. Här finns potential att bistå i den gröna omställningen på många sätt. Med stöd av forskning och innovation kan vi i norr ta en avsevärt mycket större plats när det gäller förändringen till en mer robust livsmedelsproduktion i landet.

Debatt 30 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I gällande Livsmedelsstrategi finns en tydligt uttalad målsättning om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet. Norra Sverige har goda förutsättningar för detta eftersom tillgången på jordbruksmark och vatten här är betydligt större än i andra delar av landet. Såväl extrema vädersituationer som det europeiska säkerhetsläget har också tydliggjort vikten av en robust regional livsmedelsförsörjning vid en allvarlig krissituation. För att kunna uppnå dessa målsättningar krävs nu, och i framtiden, en tillämpad lantbruksforskning baserad på regionala förutsättningar.

SLU:s verksamhet vid Röbäcksdalen är själva navet för norrländsk lantbruksforskning och har fram till årsskiftet bildat en egen institution, ”Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap”. Vi vet att den verksamhet som bedrivs här har stor betydelse inte bara för västerbottniskt jordbruk utan för jordbruk i hela Norrland. Det krävs unik kunskap och unika grödor för jordbruk i arktiska miljöer. Vid SLU i Umeå bedrivs tillämpad forskning i framkant med tydlig förankring i den norrländska verkligheten. Från och med 1 januari 2023 har verksamheten upphört som egen institution, delats och underställts institutioner centralt vid SLU i Uppsala.

Denna nya ordning skapar oro inför framtiden. I bästa fall innebär detta marginella administrativa förändringar, i ett annat scenario ser vi här ett första steg till nedläggning. En successiv nedmontering genom minskade budgetmedel, omorganisationer, indragning av tjänster och så vidare.

Vi vill därför uppmana politiker, beslutsfattare och universitetsledning – utveckla, i stället för att avveckla. Sverige och Europa behöver norrländskt lantbruk och det norrländska lantbruket behöver Röbäcksdalen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa