Så kan Vänsterpartiet förebygga brott

Ingen mår bra av att hamna i utanförskap. Att jobba förebyggande är ett framgångsrecept och något som Vänsterpartiet alltid förordat och argumenterat för.

Debatt 8 juli 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om det så gäller att se till att bostadsområden uppvisar en variation av boendeformer och att dessa ska vara planerade utifrån ett trygghetsskapande tänk. Eller att det ska finnas en närhet till bra fritidsverksamheter där inte plånboken är styrande.

Kommunen äger mark och exploateringsfrågorna (planuppdrag/markanvisning) så vi har själva rådighet över att se till att vi får ett blandat, differentierat, bestånd av olika boendeformer, allt för att motverka bostadssegregation. En hållbar och jämställd stadsplanering gynnar alla.

Men det finns betydligt mer som är brottförebyggande. Viktigast är att alla ska få möjlighet till att bli sitt bästa jag, att alla blir sedda, att alla ska finna en plats där de utifrån egna förmågor kan göra skillnad.

Det bästa ett barn kan göra är att välja rätt föräldrar, vilket naturligtvis är omöjligt. Men för att hjälpa de som inte har de bästa förutsättningarna behövs kompensatoriska åtgärder, som börjar med mödravården och familjecentraler och därefter går via förskola, skola och fritiden. 

Områden som är viktiga idag, än viktigare i morgon. 

Områden där Vänsterpartiet gör skillnad, där vi sticker ut. För vi kommer inte att spara på dessa områden, eftersom det är som att bita oss själva i svansen.

Utanförskap och segregation skapar ett tudelat samhälle där vi och dom ställs mot varandra. 

Betänk även att en enda individ som går från diverse småstrul, via mindre brottslighet till grövre brottslighet kostar samhället ca 25 miljoner kronor, lägg därtill allt psykisk lidande som både anhöriga och brottsoffer tilldelas. 

Så för varenda en vi kan hjälpa från att hamna snett innebär en vinstlott för många.

Och för att poängtera det än tydligare vill Vänsterpartiet att alla kommunala verksamheter och bolag ska tänka förebyggande, att alla ska se till hela resan, inte bara här och nu.

Det absolut viktigaste vi kan göra är att satsa på verkligt förebyggande arbete, där alla kommunens förvaltningar och bolag hjälper till. Ingen kan göra allt, men många kan göra lite. Så det är av största vikt att alla har en förståelse för att det som kostar lite extra idag betalar sig tusenfalt tillbaka.

Joakim Wallström, gruppledare Vänsterpartiet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa