Ett nytt och växande Skellefteå kräver en ny politik

Alliansen har som övergripande mål att Skellefteå ska bli 120 000 invånare till år 2050. Vi vill att tillväxten ska komma alla delar av kommunen till del.

Debatt 31 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det övergripande målet ska, tillsammans med en utvecklingsstrategi, vara styrande för kommunens planering, investeringar och prioriteringar. Viktiga principer för Alliansen är att hela Skellefteå ska växa tryggt och hållbart.

För att Alliansens offensiva tillväxtmål ska nås krävs en rad åtgärder och tydliga prioriteringar. Vi lovar inte allt till alla, men vi lovar att värna de kommunala kärnverksamheterna, såsom skolan och omsorgerna, vid sidan om våra tillväxtsatsningar.

På vår framtidsresa till 2050 finns en rad utmaningar och problem som det rådande S-styrets politik inte haft lösningar på efter 80 år vid makten. 

Det handlar om en skola där färre elever får sina kunskaper, en växande otrygghet, stort behov av bostäder, kvalitetsbrister i äldreomsorgen, ett dåligt företagsklimat, ett vägnät med stora brister, ofullständiga förutsättningar för kultur och fritid i hela kommunen samt arbetsmiljöproblem för kommunens medarbetare.

I vår valplattform pekar vi ut åtta prioriterade områden med konkreta löften som vi vill genomföra under kommande mandatperiod. Vi lovar att:

• Satsa på skola, förskola, lärare och pedagoger med målet att elev- och barngrupperna ska bli mindre.

• Investera i tryggheten, däribland att det ska lysa där människor bor.

• Skapa bättre förutsättningar för ett blandat bostadsbyggande genom investeringar i mark och planeringsberedskap.

• Öka valfriheten och värdigheten i äldreomsorgen genom att inför LOV, lagen om valfrihet.

• Införa servicegarantier för en effektiv handläggning till företagen.

• Investera 256 miljoner kronor i framkomliga vägar och cykelvägar i hela kommunen.

• Ta fram en arena- och anläggningsplan för ett brett kultur- och fritidsliv.

• Stärka kommunen som arbetsgivare genom fler karriärvägar och lönesatsningar.

Alliansen är det alternativ som det nya Skellefteå behöver. En röst på ett Alliansparti är en röst för en ny politisk kraft för tillväxt, framsteg och utveckling i hela Skellefteå.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd

Carina Sundbom (C), gruppledare

Christina Soldan (L), gruppledare

Per Boström (KD), gruppledare


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Ämnen du kan följa