Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer

De patienter som väntat på operation eller specialistvård måste få möjlighet att få vård i andra regioner, menar bland andra Roland Sjögren, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västerbotten.
De patienter som väntat på operation eller specialistvård måste få möjlighet att få vård i andra regioner, menar bland andra Roland Sjögren, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västerbotten.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård. Men långa väntetider är ingen naturlag.

Debatt 9 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten.

Därför vill vi bland annat stärka sjukvården. Primärvården ska anpassas efter de stora avstånden.

Vi kristdemokrater vill att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar – även under somrarna – och en pålitlig ambulansverksamhet som täcker våra stora ytor.

De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansverksamheten har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras vården. Men det räcker inte.

Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår Kristdemokraterna att det inrättas en tillfällig nationell vårdförmedling, som ger de patienter som väntat mer än de lagstadgade 90 dagarna på operation eller specialistvård, möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård. Det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag. Om ett år tar vi kristdemokrater itu med de rödgrönas växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra det vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra de äldres hälsa samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt.

Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar.

Det är hög tid att höja vägstandarden i stället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna. Något som haft positiv effekt i Norge.

Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner behöver underlättas, understött av regionen. Det behövs också en ökad polisnärvaro där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av inbrott måste öka och rånarligorna stoppas.

Ämnen du kan följa