Ökat sexuellt våld och trafficking under krig

Bara några timmar från Sverige pågår det nu ett fullskaligt krig. Rysslands invasion av Ukraina är ett avgrundsdjupt mörker. Kvinnor och barn är på flykt. Och i krig används våldtäkt som vapen, och det är vedervärdigt.

Debatt 20 mars 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Putin har riktat in sig på civila mål i Ukraina och resultatet har blivit en humanitär katastrof. Tusentals människor har mist sina liv och ännu fler är på flykt från sin hem, främst kvinnor och barn. 

Men många befinner sig fortfarande kvar i landet. Det finns obekräftade uppgifter om att kvinnor i Ukraina har våldtagits av ryska soldater. Organisationen Child10 varnar för en ökad risk att barn som flyr på egen hand riskerar att bli offer för trafficking. 

Att kvinnor och barn är särskilt sårbara och blir utsatta för sexuellt våld i krig är ingenting nytt, men är därför inte på något sätt mindre allvarligt. Våldtäkt används som vapen och det är vedervärdigt. 

Sexuellt våld, där våldtäkt och andra sexuella övergrepp blir vapen i krig, är krigsbrott och ska bestraffas därefter. Dessvärre sker det i väldigt liten utsträckning i dag. 

Det vill Centerkvinnorna ändra på. Vi vill att kunskapen höjs och ambitionen ökar att hantera även sexualbrott i den internationella brottsmålsdomstolen, ICC. ICC:s handlingsutrymme är dock begränsat eftersom alla länder, till exempel Ryssland och USA, inte är anslutna till ICC. 

Därför vill vi att möjligheten att kunna bestraffa förövare för krigsförbrytelser stärks genom utökad befogenhet för nationella domstolar att döma för krigsbrott. Förövarna måste ställas till svars för sina brott!

Centerkvinnorna vill också ta ett krafttag mot sexhandel. EU har intensifierat sitt arbete för att bekämpa trafficking och det är bra. 

Det krävs ett transnationellt arbete och samarbete för att på det mest framgångsrika sättet skydda dem som utsätts och straffa dem som är ansvariga för brotten, både genom koppleri och genom att köpa sex. Vi måste också skärpa lagarna här i Sverige. 

I dag ger köp av sexuell handling i regel endast strafföreläggande och böter. Centerkvinnorna vill att minimistraffet för köp av sexuell handling ska höjas till fängelsestraff. 

I de fall då ett barn, alltså en person under 18 år, är offer ska förövaren alltid dömas för brott mot barn. Så är inte fallet nu, då förövaren kan ursäktas om denne uppger sig inte haft kännedom om barnets ålder. 

I en mörk tid där många människor lever i oerhört svåra förhållanden måste vi stå på de utsattas sida. Därför krävs det krafttag mot det sexuella våldet för att skydda kvinnor och barn.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Carina Sundbom, centerkvinnorna Skellefteå 

Anna Morén, centerkvinnorna Lövånger 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa