Öka kunskapen om arbetsgivaravgiften

Valrörelsen är i sin slutspurt och löftena duggar tätt från våra politiker.

Debatt 9 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ofta handlar utspelen om kostnadsdrivande reformer som kräver resurser. Det är kanske inget konstigt i sig, då mycket av politiken handlar om hur skattepengar ska hanteras. 

Men, diskussionen skulle bli mer saklig om den även fokuserade på var resurserna kommer ifrån.

Skatteintäkter uppstår inte av inte sig själva. Det är när idéer omsätts i växande företag som resurserna skapas. Oavsett hur höga eller låga olika skattesatser ska vara. Så är det en grundförutsättning att kunskapen, om hur mycket både företagare och anställda betalar, är god. 

Annars går det inte att utvärdera om resurserna använts klokt, vilket är ett problem ur demokratisk synvinkel.

Kunskapen om skatterna måste därför bli bättre. Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket man faktiskt betalar i skatt i dagsläget. 

Det kan bero på olika saker, men en orsak är att vissa skatter är dolda. En sådan är arbetsgivaravgiften. Även om ordet avgift används, så är det i praktiken en skatt. Den är obligatorisk och det är Skatteverket som administrerar den.

Delar går till de sociala trygghetssystemen, såsom pension och sjukförsäkring. Men den största andelen är en ren skatt som kallas för den allmänna löneavgiften och den uppgår till 11,62 procent 2022.

Totalt ligger arbetsgivaravgiften på 31.42 procent, vilket är en stor del av företagens kostnader som kunde gått till investeringar eller höjda löner.

Okunskapen om arbetsgivaravgiften beror troligen på att den alltför sällan syns på lönespecifikationer. Men möjligheten att visa den finns i de flesta lönesystem och även du som anställd kan efterfråga det. Det vore en viktig folkbildningsinsats för ett mer transparent skattesystem.

Inga vallöften som kostar pengar kommer att kunna infrias utan företag som skapar jobb och skatteintäkter. 

Företagandets villkor måste högt upp på agendan – oavsett om det är valtider eller inte. Att se till att fler får arbetsgivaravgiften tydligt redovisad kostar dessutom ingenting.

Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet AB, Robertsfors

Petter Mikaelsson, NoPlanB, Skellefteå

Monica Falkner, ST Reklam & Tryck AB, Umeå 

Maud Spencer, vd Svalson AB, Öjebyn


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa