Nya riktlinjer och rutiner för våld i nära relationer

Den 8 mars brukar debatten om våld mot kvinnor bli stor eftersom, vilket vi välkomnar. För det är ett samhällsproblem som måste upphöra.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem, skriver socialdemokraterna.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem, skriver socialdemokraterna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-03-08 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi får heller inte glömma den unga generationen när vi diskuterar mäns våld mot kvinnor. Vi måste på allvar ta tag i mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer.

Vi måste våga se och vi måste våga fråga.

Region Västerbotten jobbar ständigt för våldsutsatta och hotade kvinnors och tjejers rättigheter. Ett jobb som är viktigt mer än en dag om året. Regionen införde under föregående år arbetet med att ställa frågan om våld. När vi ställer rutinmässiga frågor om våld upptäcks fler drabbade och vi kan på så sätt hjälpa fler. 

Nya riktlinjer och rutiner gällande våld i nära relationer fastställdes i december. Under våren startar vi upp arbetet med särskilda rutiner för barn som blir utsatta.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och yngre kvinnor är som grupp överrepresenterad när det gäller att utsättas för sexualbrott och sexuella trakasserier. Unga kvinnor är också den grupp som är allra mest utsatt för brott i nära relationer.

Flertalet rapporter visar på samband mellan att bli utsatt för sexuellt våld eller sexuella trakasserier och psykisk ohälsa. Kvinnor och unga kvinnor som far illa både fysiskt och psykiskt av att utsättas. Vi ser att andelen unga som besväras av oro eller ångest har ökat under längre tid. 

De senaste åren har det skett en dramatisk ökning för flickor och unga kvinnor. Från puberteten och uppåt i åldrarna är det vanligare att flickor och unga kvinnor får diagnostiserad psykisk ohälsa.

Kvinnor och tjejers situation, de strukturer och matchokultur vi lever i behöver uppmärksammas under hela året för att det ska vara möjligt att nå en riktig förändring vad gäller mäns våld och förtryck mot kvinnor.

Vi som regionpolitiker har ett tydligt ansvar att förbättra situationen, men frågorna är angelägna för hela samhället. Vi behöver tillsammans vända utvecklingen, där unga kvinnor utsätts för ökad risk för våld och sexuella trakasserier och ökad risk för psykisk ohälsa. 

Vi kan aldrig ta jämställdheten mellan kvinnor och män för given. Varje generation av barn och unga måste få kunskapen om människors lika värde. Därför behöver jämställdhetsarbetet genomsyra allt arbete lokalt, regionalt och nationellt.

Vi tar vårt ansvar. Men vi kan bättre. Det kan samhället också – dags att göra förändring! 
 

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande

Anna-Lena Danielsson (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande