Nu stärker vi vården i Västerbotten

Vi Moderater är stolta över svensk hälso- och sjukvård. Sjukvårdens medarbetare visade inte minst under pandemin att Sverige kan klara svåra kriser. Det är politikens ansvar att stå upp för och prioritera att hälso- och sjukvården även i framtiden ska klara att ge svenska medborgare den bästa tänkbara vården. Det blir än mer angeläget i en mycket orolig omvärld.

”För att skapa förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar av vårdpersonal runt om i landet skjuter regeringen nu till ytterligare medel till regionerna.”

”För att skapa förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar av vårdpersonal runt om i landet skjuter regeringen nu till ytterligare medel till regionerna.”

Foto: Anne-Lie Andersson

Debatt2024-03-31 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukvården står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjning, vårdköer och en pressad ekonomi. Den höga inflationen och pensionskostnaderna har dessutom drivit upp regionernas totala kostnader.

I det rådande ekonomiska läget har regeringen stöttat såväl kommuner som regioner. I höstbudgeten för 2023 prioriterade regeringen en tredjedel av det totala reformutrymmet på välfärden. I höstbudgeten för 2024 gick hela 40 procent av det totala reformutrymmet till välfärden.

Sedan september 2024 har de ekonomiska prognoserna för kommuner och regioner försämrats ytterligare, särskilt för landets regioner. För att skapa förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar av vårdpersonal runt om i landet skjuter regeringen nu till ytterligare medel till regionerna. Detta genom ett tillskott i regeringens vårbudget på 6 miljarder kronor till regionerna.

I Västerbotten kommer detta tillskott innebära 166,4 miljoner. Det är ett bra besked som innebär att regionen har bättre förutsättningar att ta sig igenom det nuvarande svåra ekonomiska läget. Men trots en stor satsning på sjukvården kommer det inte räcka för att täcka de enorma underskott Socialdemokratiska majoriteten har byggt upp i Region Västerbotten.

I december 2023 tvingades Region Västerbotten att låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut medarbetarnas löner. Detta resulterar i att den totala låneskulden för regionen nu uppnår till 2220 miljoner kronor. Förra året (2023) gjorde Region Västerbotten dessutom ett underskott på 1015 miljoner kronor.

Satsningen är välkommen, men Region Västerbotten har trots detta ett stort jobb kvar att göra för att vända den ekonomiska situationen samt korta de idag långa vårdköerna vi har, så det är viktigt att fortsätta arbetet med att ställa om sjukvården och genomföra nödvändiga reformer för att klara ekonomin på längre sikt.