Nu stärker riksdagen barn rättigheter

Förslagen är ett första steg för ökad trygghet för några av Sveriges mest utsatta barn.

Debatt 21 augusti 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har tagit alldeles för lång tid på sig för att stärka barns rätt till trygghet.

Därför har riksdagen enats om en skarp lagstiftning för att fosterbarns behov av stabilitet och långsiktighet ska väga tyngre när beslut fattas om en placering ska upphöra eller inte.

I vintras lärde ett helt land känna en liten flicka, ”Lilla Hjärtat”. Flickan, som placerades i fosterfamilj kort efter födseln, flyttades våren 2019 från sitt hem till den biologiska mamman. I januari hittades hon död i sina biologiska föräldrars hem.

Så här får det inte gå till. Placerade barns trygghet och stabilitet måste öka, och deras egen uppfattning och åsikt ska spela roll. I dag väger inte fosterbarns rätt till trygghet tillräckligt tungt när den ställs mot föräldrars rätt till sina barn.

Regeringen har inte agerat. Vi moderater bestämde oss för att ta fram en skarp lagstiftning i riksdagen.

Vi har arbetat tillsammans med de andra partierna för att hitta en stark majoritet för barns bästa.

Det är en bra bit kvar tills arbetet är klart men vi har enats om två viktiga förslag.

Det här betyder inte att barnen aldrig ska komma tillbaka till sin biologiska familj. Det betyder att barnets behov av långsiktighet ska vägas in i beslutet.

Det skarpa förslaget består av två delar:

- Vi vill att vårdplanen ska användas för att åstadkomma en mer långsiktig och stabil placering av barn. Konkret handlar det om att införa ett lagkrav på att vårdplanen ska revideras senast efter att barnet har varit placerat i två år. Vårdplanen ska då särskilt avse barnets långsiktiga boende. Det är ett tydligt steg för att stärka barnets behov av stabilitet i boendet.

- Vi vill att vårdnaden ska kunna flyttas över från de biologiska föräldrarna till familjehemmet och att detta ska ske i fler fall när det bedöms vara det bästa för barnet. Konkret handlar det om att införa tydliga skrivningar i lagen där det anges när en vårdnadsöverflyttning bör ske. Det handlar exempelvis om att beakta barnets inställning, relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt.

Förslagen är ett första steg för ökad trygghet för några av Sveriges mest utsatta barn.

Riksdagen har agerat kraftfullt och tagit fram en skarp lagstiftning över blockgränserna när regeringen inte klarat av det.

Ämnen du kan följa