Nu kopplar vi upp landsbygden för ett levande Sverige

Varje år kartlägger Post- och Telestyrelsen, PTS, hur många som har tillgång till bredband. På nationell nivå ser siffrorna bra ut men tittar man närmare på statistiken så ser vi dock stora skillnader mellan stad/tätort och landsbygd.

”Allt mer i vardagen, arbete, tv eller andra smarta funktioner, förutsätter tillgång till uppkoppling när och var helst vi önskar.”

”Allt mer i vardagen, arbete, tv eller andra smarta funktioner, förutsätter tillgång till uppkoppling när och var helst vi önskar.”

Foto: Henrik Holmberg / TT

Debatt2023-08-11 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På nationell nivå saknar var femte invånare på landsbygden tillgång till snabbt bredband medan det i tätbebyggda områden endast är en på 100. Det betyder att det är 20 gånger vanligare att en landsbygdsbo saknar bredband än en stadsbo. Tittar man närmare på enskilda kommuner ser det än värre ut. I Västerbottens län, har det skett en förhållandevis omfattande utbyggnad av snabbt bredband. Det är något vi ska vara glada och stolta över.

Men fortfarande är landsbygden eftersatt. Utifrån statistik från Post- och Telestyrelsen saknade år 2022 fortfarande 5 400 hushåll i Västerbottens län tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i hushållets närhet. Dessa hushåll finns framför allt i länets glesbygd. Och räknar man med 2 personer per hushåll handlar det alltså om drygt 10 000 invånare som inte har tillgång till framtidssäkert bredband.

På många håll i landsbygderna finns nät i form av lokalt ägda byanät. Där har bygden gått samman och gjort det som de kommersiella operatörerna ansett omöjligt eller för dyrt, byggt fibernät. Trots att PTS har i uppdrag att främja de lokala byanäten när de söker bredbandsstöd så har, grovt räknat, endast 1procent av den avsatta miljarden tillfallit fiberföreningarna. Detta beror främst på att systemet gynnar de större aktörerna. Det behöver förändras. 

Inför den kommande bredbandsstrategin har Byanätsforum ideell förening, Svenska Stadsnätsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hela Sverige ska Leva och Coompanion Sverige gått samman och gett vår syn på vad som behöver ändras. Vi ger flertalet förslag på hur man kan vässa nästa strategi. Vi stödjer EU:s linje att alla hushåll och företag ska täckas av ett gigabitnätverk senast år 2030. Dessutom ska nätet hålla så pass god kvalitet att det är tillgängligt och tillförlitligt under dygnets alla timmar. I inspelen till regeringen finns också en tydlig önskan om att mäta på kommunal nivå för att hitta bristerna och åtgärda dem, och inte bara nöja sig med siffrorna på nationell nivå.

Allt mer i vardagen, arbete, tv eller andra smarta funktioner, förutsätter tillgång till uppkoppling när och var helst vi önskar. Om landsbygden blir tvingad att förlita sig på mobila lösningar, något regeringen föreslagit som en lösning, kommer det resultera i överbelastade nät under många av dygnets timmar.

Att landsbygden inte prioriteras när det verkligen gäller är inget nytt, framför allt inte för de som bor och arbetar där. Det är dock inte en naturlag, det måste inte vara så. För ett levande Sverige där alla får del av digitaliseringens fördelar inom till exempel vård, arbete och kultur, nu och i framtiden, så krävs det tydlig politisk viljeriktning att förse alla Sveriges landsbygder med stabil uppkoppling via fiber så långt det är möjligt.