Nu kan vi påbörja arbetet med att få ordning på Sverige

Nu har riksdagen fattat beslut för att avveckla den rödgröna politiska inriktningen.

Debatt 30 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har fått en ny statsbudget.

En budget som är början på en nödvändig nystart för hela landet.

Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget omfattar satsningar för att få ordning på de mest akuta samhällsproblemen. Vi satsar på reformer för ökad trygghet och för en återupprättad arbetslinje. Vi sänker skatten på arbete, pension och drivmedel och satsar på flera välfärdsreformer. Därtill stärker vi rättsväsendet och höjer polislönerna.

Vänsterpartiernas politik har inneburit att ett antal problem förvärrats. Sverige har slagit rekord i långtidsarbetslöshet och vi är det enda EU-land där arbetslösheten ökat sedan 2014.

Otryggheten har brett ut sig och Sverige sticker ut i Europa med en oöverträffad utveckling vad avser dödligt skjutvåld. Villkoren för att bo och arbeta på landsbygden har successivt försämrats.

Med vår budget kan vi påbörja arbetet med att bryta den oroväckande utvecklingen. Fler poliser med högre lön och omfattande satsningar på rättsväsendet är några av budgetens viktiga prioriteringar för att pressa tillbaka den kriminalitet som plågar Sverige.

Vi tillför även viktiga resurser till Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kriminalvården och domstolarna.

Medel tillförs för att bygga ut laddinfrastrukturen och budgetens satsningar på koldioxidlagring kommer kunna innebära omfattande minskningar av koldioxidutsläpp framöver. Genom vår budget säkras också viktiga satsningar på skolan och på fler vårdplatser.

För att fler ska komma i arbete sänker vi skatten så att fler får behålla mer av sin lön. Landets pensionärer får mer i plånboken med sänkt skatt och höjt bostadstillägg. Vi sänker skatten på bensin och diesel. Även människor som inte bor nära en tunnelbanestation, och därmed är beroende av bilen, ska ha råd att åka till jobbet och ta barnen till fotbollsträningen.

Socialdemokraterna har under sju års tid nedprioriterat tryggheten, genomdrivit omfattande skattehöjningar, nedmonterat arbetslinjen och fört en politik som gett Sverige bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i EU.

Socialdemokraterna har prioriterat ledighetspolitik och utbyggda bidragssystem framför åtgärder som på allvar kan pressa tillbaka Sveriges mest allvarliga problem.

Nu har riksdagen fattat beslut för att avveckla den rödgröna politiska inriktningen. Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget är ett första steg mot att få ordning på Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa