Nu infinner sig den riktiga stora utmaningen

Men industrins möjligheter att vara en motor för jobb och omställning förutsätter att vi kan attrahera kvalificerade medarbetare.

Debatt 7 november 2021 14:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Industrin i Västerbotten är exceptionellt expansiv.

I dag står våra medlemsföretag – Trä- och möbelföretagen, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna – för runt 10 000 jobb.

Företag som Northvolt skapar nya arbetstillfällen och bidrar till den gröna omställningen.

Men industrins möjligheter att fortsätta vara en motor för jobb och omställning förutsätter att vi kan attrahera kvalificerade medarbetare.

Konkret handlar det om fungerande utbildning från åtminstone gymnasienivå.

Vi vill uppmana alla kommuner i Västerbotten att satsa mer på de yrkesinriktade programmen.

Det handlar om att fler elever ges möjlighet att läsa kvalificerade utbildningar som leder till jobb.

Men utmaningarna slutar inte här. Vi behöver också stärka kvaliteten på de yrkesinriktade utbildningarna. Samhällsaktörer från industrin, politiken och skolorna behöver hjälpas åt och se till att elever får en insikt i vad programmen erbjuder och hur det är att arbeta i industrin.

Återkommande studier, bland annat från Ungdomsbarometern, visar att 15-åringar har en ganska vag bild av vad de vill läsa på gymnasiet. Det är förståeligt att många inte vill välja något som uppfattas som en smal inriktning.

En viktig aspekt är högskolebehörigheten. Just nu bereder regeringen ett förslag om att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande. Men redan nu har kommunerna möjlighet att gå före och se till att elevernas kursutbud faktiskt ger högskolebehörighet.

Samtidigt är yrkesinriktade program i dag ett bra val för den som känner osäkerhet inför framtiden.

För de elever som redan har stor motivation och höga betyg kommer valet av gymnasieprogram att spela mindre viktig roll, vilket konstaterats i Lars Stjernkvists utredning om gymnasieskolan från i fjol.

Men för alla andra erbjuder yrkesinriktade utbildningar en trygg väg till intressanta jobb med goda utvecklingsmöjligheter.

Nu börjar det verkliga jobbet. Dels för våra medlemsföretag, som måste kunna visa på alla de spännande möjligheter programmen leder till, dels för Skellefteå kommun, som fortsatt måste se till att industriarbetare både kan utbildas och lockas till att stanna kvar.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa