Nu höjs tillfälligt taket för rotavdraget

Sverige befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge. Många hushåll och företag har det tufft. Byggsektorn drabbas hårt när färre kan investera i en ny bostad eller i renoveringar. Det finns därför ett behov av kortsiktiga åtgärder för att dämpa effekterna och rädda jobb i bygg- och bostadssektorn.

”Genom satsningen bedöms efterfrågan på reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (rotarbeten) öka.”

”Genom satsningen bedöms efterfrågan på reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (rotarbeten) öka.”

Foto:

Debatt2023-10-07 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget höjs tillfälligt under 2024 från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person. Taket för rotavdraget respektive rutavdraget kommer därför även att tillfälligt beräknas separat. I och med att ett ikraftträdande inte kan ske förrän den 1 juli 2024 så kommer det tidigare taket för rotavdraget på 50 000 kronor och det gemensamma taket för rot- och rutavdraget på 75 000 kronor gälla fram till dess.  

Genom satsningen bedöms efterfrågan på reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (rotarbeten) öka. Det är viktigt när efterfrågan viker i bygg- och anläggningssektorn. Detta är en konjunkturåtgärd som kan rädda en del jobb på kort sikt i en sektor som har det tufft. Jobben behövs här och nu och kommer vara betydelsefulla när konjunkturen väl vänder och byggandet tar fart på nytt. 

Utöver det behövs långsiktiga åtgärder. Regeringens reformer under mandatperioden syftar till att åtgärda de strukturella problemen på bostadsmarknaden, så att svensk bygg- och bostadsmarknad står bättre rustad när konjunkturen så småningom vänder upp. Inriktningen för bostadspolitiken är att öka tillgången på byggbar mark, förenkla byggreglerna, korta ledtider i plan- och byggprocessen, skapa incitament för ökat byggande och förbättra möjligheterna till eget ägande.