Nu fokuserar vi på att möta framtidens vårdbehov

Region Västerbotten fortsätter utveckla Skellefteå lasarett.
Region Västerbotten fortsätter utveckla Skellefteå lasarett.

I år investerar Region Västerbotten 60 miljoner kronor i lasarettet i Skellefteå.

Debatt 12 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå står inför en kraftig tillväxt.

Cirka 10 000 nya arbetstillfällen de närmaste åren kommer att innebära en samhällsomvandling som är unik för Sverige.

Samhällsomvandlingen kommer inte bara att påverka Skellefteå. Utan hela norra Sverige.

Region Västerbotten kommer tillsammans med Skellefteå kommun att vara en aktiv part under resan.

Det handlar bland annat om att gemensamt arbeta för att trygga kompetensförsörjningen, och fortsätta förverkliga den långsiktiga fastighetsutvecklingsplanen för Skellefteå lasarett.

Region Västerbotten fortsätter utveckla Skellefteå lasarett. Av erfarenhet vet vi att det är utmanande att driva en verksamhet samtidigt som en totalrenoveringar pågår. Därför kommer upprustningen att ske i flera steg.

Arbetet kommer att fokusera på att möta framtidens vårdbehov i en kommun som växer.

I år investerar Region Västerbotten 60 miljoner kronor i lasarettet i Skellefteå genom att både bygga nytt och renovera.

Under 2021–2022 genomförs omfattande renoveringar som bland annat ska ge förlossningen och den gynekologiska mottagningen moderna och ändamålsenliga lokaler.

En viktig pusselbit i fastighetsplaneringen i Skellefteå är den nya dragningen av vägen förbi sjukhuset i samband med planeringen för Norrbotniabanan.

När den är beslutad kommer Region Västerbotten att ta ytterligare steg i den framtida utvecklingen av sjukhusområdet.

Vi socialdemokrater ska bidra till samhällsutvecklingen i stort. Som en del i planeringen ser Region Västerbotten över möjligheten att sälja mark till Skellefteå kommun som i framtiden kan användas till att bygga bostäder på.

En försäljning säkrar möjligheterna att snabbare utveckla sjukhusområdet samtidigt som vi skapar en vinn-vinn situation.

Vi ska också arbeta för att fler ska välja att flytta till Skellefteå för att trygga framtidens behov på arbetskraft på en bredare arbetsmarknad.

Tillsammans tar vi tillvara den unika samhällsomvandling som sker i Skellefteå kommun.

Vi är stolta socialdemokrater som möjliggör en tillväxt som säkerställer en god ekonomi och ger oss förutsättningar till det som är avgörande för socialdemokratisk politik. Nämligen en stark välfärd.

Dessa satsningar kommer att ge ytterligare en injektion i utvecklingen av norra Sverige.

Ämnen du kan följa