Ett Skellefteå för våra barn och unga

Olof Palme sa år 1975: ”Den enda verkligt praktiska anknytningen till framtiden vi har det är barnen. För det är i dem man ser framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället. Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn, utan våra gemensamma barn – alla barn. Och därför ska barnen sättas i förgrunden.”

"Nu bygger vi en ny familjecentral i Boliden. Vi håller även på att planera för fler familjecentraler i Skellefteå kommun. För när Skellefteå växer ska vi se till att alla barn får en trygg och jämlik uppväxt", skriver Anna-Lena Danielsson (S), Iosif Karambotis (S) och Fredrik Stenberg (S).

"Nu bygger vi en ny familjecentral i Boliden. Vi håller även på att planera för fler familjecentraler i Skellefteå kommun. För när Skellefteå växer ska vi se till att alla barn får en trygg och jämlik uppväxt", skriver Anna-Lena Danielsson (S), Iosif Karambotis (S) och Fredrik Stenberg (S).

Foto: privat

Debatt2022-06-08 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag ser vi tyvärr att barn och unga mår dåligt i en ökande grad. Detta är en mycket oroväckande utveckling som vi tar på största allvar. 

Vårt mål kommer alltid vara att inget barn ska behöva må dåligt. Där är det förebyggande arbetet för psykisk hälsa otroligt viktigt. Våra gemensamma barn ska ha en trygg livssituation, få utvecklas i skolan och upptäcka världen utifrån sina egna villkor. 

De barn som lider av psykisk ohälsa, måste få rätt stöd så tidigt som möjligt. Skolhälsovården, hälsocentralerna och ungdomsmottagningarna är viktiga verksamheter som möter och hjälper barn och unga som mår dåligt. 

Men vi måste även bli bättre på att samverka mellan region och kommun för att fånga upp alla som behöver hjälp. Vi kan aldrig tillåta att barn ramlar mellan stolarna och inte får den vård som de behöver. 

Vi ser här att familjecentralerna är en viktig del i det arbetet. 

Familjecentralen är en öppen mötesplats där barnahälsocentral, öppen förskola, distriktsläkare och socialtjänst samlas under samma tak. Där kan både barn och föräldrar få de stöd de behöver och utbyta erfarenheter. 

Vi ser inte att lösningen på att fler barn mår dåligt är att göra vården av barn och ungas psykiska hälsa till ett privat marknadsexperiment. Familjens plånbok ska aldrig styra vilka barn som får hjälp, utan vård ska ges efter behov.  

Nu bygger vi en ny familjecentral i Boliden. Vi håller även på att planera för fler familjecentraler i Skellefteå kommun. För när Skellefteå växer ska vi se till att alla barn får en trygg och jämlik uppväxt. 

Barnen är vår gemensamma framtid. De beslut som politiken fattar idag kommer nästa generation att få hantera effekterna av. Vi socialdemokrater ser det enorma ansvar vi har i att bygga ett bättre samhälle för nästa generation. 

Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Region Västerbotten

Iosif Karambotis (S), Socialnämndens ordförande, Skellefteå kommun

Fredrik Stenberg (S), För- och grundskolenämndens ordförande, Skellefteå kommun