Nu behövs kraftsamling för de svenska jobben

Ska jobben återigen bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar.

Debatt 3 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tusentals människor har avlidit i covid-19.

Ytterligare tusentals är på väg tillbaka efter att ha varit allvarligt sjuka.

Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår tvingats se sina livsverk gå under.

Sedan krisen inleddes har 9 667 personer i Västerbotten blivit korttidspermitterade.

Svenskt Näringsliv har presenterat ett offensivt paket för att rädda jobben och för att Sverige efter pandemin ska vara ett land som kan möta framtiden med tillförsikt och optimism.

Arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet som fortsätter att stiga och en ungdomsarbetslöshet på över 100 000 personer. Risken är att den höga arbetslösheten biter sig fast med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd.

Därför krävs det åtgärder som räddar jobben och stärker konkurrenskraften.

Det kommer en tid efter den akuta krisen. Kan sunda och väl fungerande verksamheter klara sig igenom detta så kommer återstarten att bli så mycket enklare.

Men det kommer inte att räcka. Ska svenska företag ta den ledarroll som krävs för att jobben återigen ska bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar.

Svenskt Näringsliv kommer därför löpande under året att presentera reformer som stärker svensk konkurrenskraft, skapar nya jobb och löser de strukturella problem som krisen gjort än mer akuta.

En del kan genomföras mer eller mindre omedelbart, andra kommer ta längre tid.

I det första jobbpaket finns bland annat följande punkter med:

- Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.

- Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket (Forskning och utveckling).

- Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.

- Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.

- Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag.

Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige.

Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin.

Därför är vi framtidsoptimister.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Skellefteföretag blir del av vvs-gigant • Västerbotten sätter problematiskt rekord • Barkbröd från Lövånger hyllades

Skellefteföretag blir del av vvs-gigant • Västerbotten sätter problematiskt rekord • Barkbröd från Lövånger hyllades

Debatt: "För att minska arbetslösheten krävs reformer såsom en långsiktig sänkning av arbetsgivaravgiften och avskaffad bankskatt"

"För att minska arbetslösheten krävs reformer såsom en långsiktig sänkning av arbetsgivaravgiften och avskaffad bankskatt"

Mikael Bengtsson: Pengar ett bekymmer för både fattig och för rik

Profilbild
Annons
Wikan Personal

Wikan hjälper företagen till personalen – och människorna till jobben

Wikan hjälper företagen till personalen – och människorna till jobben

Vill genomföra 99 åtgärder – mot mäns våld mot kvinnor • Hårdare straff • Checklistor • Lika löner: ”Är en del av den grova brottsligheten”

Vill genomföra 99 åtgärder – mot mäns våld mot kvinnor • Hårdare straff • Checklistor • Lika löner: ”Är en del av den grova brottsligheten”
Visa fler