Nu är det läge att göra länets idrott ännu bättre

Vårt mål de kommande åren är att hjälpa länets idrottsrörelse att komma tillbaka, uppdaterad och engagerad.

Debatt 23 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin har drabbat idrotten hårt.

Aktiviteter har uteblivit. Föreningarnas intäkter likaså.

Det har lämnat föreningar med svarta hål i ekonomin. Men också med en förlust av aktiva, ledare och andra engagerade.

För en tid sedan släppte Riksidrottsförbundet statistik som visar mörka siffror för den svenska idrottsrörelsen. Samtidigt vet vi att västerbottningarnas engagemang för idrotten står stadigt. Det behöver vi ta vara på för att återstarta och göra idrotten bättre.

Riksidrottsförbundets statistik, baserad på närmare 9 000 föreningars LOK-stödsansökningar, visar den stora utmaning idrottsrörelsen står inför. Deltagartillfällen för ungdomsidrotten har under våren 2021 (jämfört med våren 2019) minskat: Minus 16 procent för 7–12-åringar, minus 14 procent för 13–16-åringar, minus 21 procent för 17–20-åringar och minus 38 procent för 21–25-åringar.

En förödande nedgång märks dessutom bland aktiva med funktionsnedsättning där deltagartillfällen minskat med 70 procent.

Men när vi frågar västerbottningarna verkar engagemanget och intresset för idrotten inte ha svalnat. I våras genomförde RF-SISU Västerbotten en attitydundersökning där västerbottningar från 18 år och uppåt fick svara på frågor om hur ofta de idrottar, hur engagerade de är i idrottsrörelsen och hur viktig idrotten är för samhället.

76 procent instämmer i att idrottsrörelsen är en mycket viktig del av samhället. 44 procent uppger att hen är medlem i minst en idrottsförening. Bland de som har barn svarade sex av tio att barnen/barnet är med i en idrottsförening. Sju av tio föräldrar är själva aktivt engagerade i föreningen.

Därtill svarar 40 procent av föräldrarna, som i dag inte är engagerade, att de skulle kunna engagera sig om de fick frågan. Och när de fick svara på om de tror att pandemin kommer att påverka deras, eller deras barns framtida engagemang inom idrotten, svarar de flesta att de inte tror det.

Det här ger oss hopp. Hopp och tro på att Västerbottens starka tradition av folkrörelse och idrott kommer att göra föreningsidrotten stark igen. Det ger hopp om en återstart som kan göra idrotten ännu starkare än innan pandemin.

Vårt mål de kommande åren är att hjälpa länets idrottsrörelse att komma tillbaka, uppdaterad och engagerad. Den målbilden tror och hoppas vi att vi delar med alla som berörs av idrotten och dess betydelse för samhället på olika nivåer: regionen, kommunerna, idrottsföreningarna och alla ni som bevisligen har ett stort engagemang för länets idrott.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Nya pengar och möjligheter för Västerbottens föreningar

Nya pengar och möjligheter för Västerbottens föreningar

Ny träningsanläggning etableras i Ursviken: ”Glada att vi hittat en lösning”

Ny träningsanläggning etableras i Ursviken: ”Glada att vi hittat en lösning”