Norrländsk mejeriproduktion avgörande för klimatmålen

”Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i norra Sverige är att våra ängs- och betesmarker är på väg att växa igen.”
”Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i norra Sverige är att våra ängs- och betesmarker är på väg att växa igen.”

Under COP15-mötet i december 2022 beslutades om ett nytt klimatmål: Fram till 2030 ska 30 procent av jordens landområden och hav skyddas för att bevara biologisk mångfald och biologiska ekosystem. Norrländska mjölkbönder kommer spela en avgörande roll om Sverige ska klara av den omställning som krävs.

Debatt 12 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den biologiska mångfalden är grundläggande för att våra ekosystem ska fungera. Ekosystem är när naturens alla organismer arbetar tillsammans och ger oss ekosystemtjänster som exempelvis vattenrening, matproduktion, pollination och fotosyntesen. När den biologiska mångfalden minskar så påverkas våra ekosystem vilket kan få förödande konsekvenser. Forskning visar faktiskt att hotet mot den biologiska mångfalden är lika allvarligt som klimathotet.

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i norra Sverige är att våra ängs- och betesmarker är på väg att växa igen. När ängs- och betesmarker växer igen hotas de naturliga miljöerna som ger skydd för insekter, fåglar och andra djur. Ett exempel på det är den dramatiska minskningen av pollinerare som fått katastrofala konsekvenser i vissa områden. Om vi vill ha en livsmedelsproduktion även i framtiden så är vi beroende av pollinerare. Hög användning av bekämpningsmedel, stora fält där man endast odlar samma gröda år efter år och avverkning av skogar med hög artrikedom är stora globala hot mot den biologiska mångfalden.

Här i Norrland har vi en väldigt låg användning av bekämpningsmedel. Vi har kalla vintrar som gör att växtskadegörare och sjukdomar inte överlever. Vi har mer uppdelade fält och betesmarker vilket resulterar i fler dikeskanter som i sin tur ger mer blommor och skydd för insekter, fåglar och djur.

För att dessa miljöer ska fortsätta erbjuda livsmiljöer åt denna biologiska mångfald behövs betesdjur som håller markerna vid liv och inte växer igen. Norrmejerier möjliggör – tack vare våra mjölkkor – att 55 000 hektar mark hålls öppen i Norrland, motsvarande cirka 100 000 fotbollsplaner. På Sveriges alla betesmarker bor över 1300 rödlistade djurarter och på varje kvadratmeter går att hitta upp till 50 olika växter. En stor del av denna mångfald går att hitta i norr.

Tillsammans kan vi bevara den biologiska mångfalden och det Norrland vi lever i. Du som konsument kan när du handlar aktivt bidra till att vi bevarar den biologiska mångfalden. Det gör du genom att välja en mejeriprodukt som härstammar från norrländska gårdar – och undviker produkter som inte gör det.

Då hjälper du bönderna att fortsätta driva sina gårdar och håller våra landskap öppna för såväl betande djur som den biologiska mångfalden. Om alla tar sitt ansvar över det vi har chans att påverka, kan vi vara en del av att säkra framtiden för alla – såväl människor som djur. Så nästa gång du går och handlar: gör ett aktivt val och välj norrländska mejeriprodukter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa