Nej, ingen borde behöva vänta i flera år på tandvård

Hälso- och sjukvården befinner sig i en systemkris. I tandvården är det kanske mest uppenbart. Tandvårdsbuss är ett exempel på en möjlig kortsiktig lösning som kanske löser en akut situation, men långsiktigt behövs en ny reform av tandvården.

"Att Region Västerbotten bedriver ett väldigt aktivt arbete för att rekrytera tandläkare hjälper, men når inte hela vägen fram när regionen har ett utflöde av personal".

"Att Region Västerbotten bedriver ett väldigt aktivt arbete för att rekrytera tandläkare hjälper, men når inte hela vägen fram när regionen har ett utflöde av personal".

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2022-05-22 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”Tandvård var femte år är oförsvarbart” publicerad i Norran 10 maj.

2008, då alliansen var vid makten i regering och riksdag, skedde senaste genomgripande reformen. 

I SOU 2021:18 ”När behovet får styra- ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” konstaterades att sedan dess har tillgången till tandvård knappast blivit mer jämlik över landet. Små tandläkarpraktiker köps upp av större kedjor. 

Tandvårdsundersökningar utan åtgärd ökar, samtidigt som köerna och tillgänglighet till tandvård i stora delar av landet försämras. 

Utredningen konstaterade att efter reformen 2008 har rörelsemarginalen, möjligheten att göra vinst, nära på fördubblats. 2019 var den mer än dubbelt så hög som för företag inom primärvård. Vänsterpartiet yrkade 2008 på att avslå det vi nu har. 

Vi såg att det inte skulle bidra till en mer jämlik tandvård och inte heller öka tillgängligheten till tandvård för de som behöver den.

Att Region Västerbotten bedriver ett väldigt aktivt arbete för att rekrytera tandläkare hjälper, men når inte hela vägen fram när regionen har ett utflöde av personal. 

Alliansens svar är att höja taxorna för alla, särskilt för ungdomar mellan 19 och 23 år, och att införa marknadslösningar. LOV och höjda avgifter har röstats igenom, om än med betydligt lägre avgiftshöjning än alliansen yrkade på. Vänsterpartiet röstade nej och reserverade sig. 

Hittills har vi inte sett någon positiv effekt på tillgängligheten av de besluten, snarare tvärtom. Tandvård utan fri prissättning, till största delen barn och ungdomstandvård, lämnas fortfarande till folktandvården. Fri prissättning och fri etableringsrätt gäller för vuxentandvården. 

Det märks.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet och regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet