Naturligt att fördjupa samarbetet med Finland

Den ryska annekteringen av Krim och aggressionen mot Ukraina har ökat spänningarna kring Östersjön

Debatt 31 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Säkerhetsläget kring Östersjön har försämrats.

Den ryska annekteringen av Krim, aggressionen mot Ukraina och provokativa uppträdanden i luften och på havet har ökat spänningarna i vårt närområde.

Därför genomför den socialdemokratiskt ledda regeringen den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet.

Samtidigt fördjupas samarbetet med Finland ytterligare.

Med Finland delar vi såväl historia som geografisk närhet. Politiska beslut tagna av Sverige påverkar Finland – liksom det motsatta. Vi en lång tradition av samarbete och är i dag två militärt alliansfria nationer som är medlemmar i EU.

När spänningarna ökar från öst är Finland därför en naturlig partner för Sverige. Genom ett fördjupat försvarssamarbete höjer vi trösklarna för konflikter. Det tjänar Sverige och våra grannländer väl.

Regeringen har därför föreslagit och riksdagen beslutat att ingå ett värdlandsstödsavtal med Finland.

Ett värdlandsstödsavtal betyder att regeringen vid händelse av kris eller krigssituation kan ta beslut om att be Finland om hjälp och att finsk beredskap då kan verka på svensk mark.

Samarbetet medför inga skyldigheter utan ger i stället förutsättningar för Sverige att agera fort och slagkraftigt när det behövs. Avtalet är inte det enda sättet som Sverige och Finland samverkar.

Redan i dag arbetar Sverige och Finland nära varandra: svenska och finska flygvapnet övar återkommande tillsammans, utbyten mellan arméförband har intensifierats och kommunikationen på departementsnivå är tät.

Vårt försvarssamarbete med Finland är det mest långtgående.

Men det är inte det enda bilaterala avtal som gynnar Sverige. Samarbeten med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och de baltiska staterna har också utvecklats under regeringen Löfven.

Tillsammans med de nordiska länderna utvecklar vi vårt försvarsarbete i den gemensamma organisationen Nordefco.

Att fortsätt utveckla samarbeten och satsa på försvaret gör Sverige redo för morgondagens kriser.

Vår historiska och geografiska koppling till Finland har lagt en stabil grund för ett fortsatt tätt försvarssamarbete, samtidigt som vi behåller vår militära alliansfrihet.

En långsiktig och förutsägbar säkerhetspolitik gör Sverige starkare och tryggare.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Tramptagen fortsätter söderut för nymuckade soldater – trots vurpa och spricka i fälg: "Ändå bra stämning"

Tramptagen fortsätter söderut för nymuckade soldater – trots vurpa och spricka i fälg: "Ändå bra stämning"

Insändare: Bättre med ökat jordbruksstöd än ökade försvarsutgifter

Bättre med ökat jordbruksstöd än ökade försvarsutgifter

Militärövning utanför Skellefteå • Hundratals hemvärnssoldater deltar: ”Vår främsta uppgift är att skydda viktiga samhällsfunktioner”

Militärövning utanför Skellefteå • Hundratals hemvärnssoldater deltar: ”Vår främsta uppgift är att skydda viktiga samhällsfunktioner”

Utmaningen: Nu lämnar värnpliktiga Arvidsjaur på cykel – över hundra mil hem: ”Planen är att komma till Stockholm måndag kväll”

Utmaningen: Nu lämnar värnpliktiga Arvidsjaur på cykel – över hundra mil hem: ”Planen är att komma till Stockholm måndag kväll”

Debatt: "Moderaterna ser tre centrala områden som vi nu snabbt måste formulera när vi väl har blivit medlem"

"Moderaterna ser tre centrala områden som vi nu snabbt måste formulera när vi väl har blivit medlem"
Visa fler