Ny bredbandsstrategi krävs för nästa digitala fas

År 2016 kom Sveriges senaste bredbandsstrategi. En strategi som då, för sex år sedan, hade högt ställda mål som skulle skapa goda förutsättningar för att göra Sverige till en digital nation i världsklass.

Allt fler delar av samhället kräver en fungerande uppkoppling, även vid kris, skriver Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Allt fler delar av samhället kräver en fungerande uppkoppling, även vid kris, skriver Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Foto: Pressbild

Debatt2022-06-01 16:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Digitaliseringen går rasande fort och precis som med sex år gamla mobiltelefoner eller programvaror så har strategin blivit omodern och behovet av utbyte är stort.

Enligt Post- och telestyrelsens senaste bredbandsstatistik har totalt 96 procent av Sveriges befolkning tillgång till snabbt bredband. Nedbrutet på länsnivå är motsvarande siffra för Västerbotten95 procent. Det är givetvis bra att Sverige kommit långt men nu behöver vi en bredbandsstrategi som fokuserar på mer än bara procentsatser. Tre områden som är prioriterade är:

  1. Mer än bara hus behöver en anslutning i det moderna digitala samhället

En strategi behöver staka ut framtiden. Faktum är dock att vi redan nu ser hur behovet av uppkoppling är större än bara anslutningar till byggnader. Det kan lika gärna vara maskiner eller åkrar som har behov av snabb realtidsuppkoppling för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.  

  1. Säkerhetsläget ökar behov av robust och redundant bredbandsinfrastruktur

Allt fler delar av samhället kräver en fungerande uppkoppling för att fungera – även vid kris. Det behövs skapas förutsättningar för att vår digitala infrastruktur fungerar också i samband med extremväder eller andra former av samhällsstörningar.

  1. Samhällets rådighet över samhällskritisk infrastruktur har aldrig varit viktigare

Internet är i dag den viktigaste kommunikationskanalen för förmedling av nyheter och samhällsinformation. Trots att frågan om nätneutralitet och öppna nät varit högt upp på den politiska agendan i såväl EU som i USA så lyser den mer eller mindre med sin frånvaro i Sverige. 

Även svenska politiker måste engagera sig i frågan och värna tillgången till ett öppet och neutralt internet utan påverkan från enskildas intressen.

En bredbandsstrategi är ett viktigt verktyg för oss i branschen men framför allt för alla kommuner i Västerbotten och resten av Sverige som behöver förstå den nationella målbilden för att sedan kunna bryta ner den på lokal och regional nivå.

Sex år är lång tid i digitala sammanhang. Därför är det hög tid att det fattas ett beslut om att uppdatera den nationella bredbandsstrategin så att Sverige inte tappar fart i arbetet med att vara ett digitalt land i världsklass.

Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen