När krisen eller kriget kommer ska vi vara förberedda

Den försvarspolitiska propositionen innebär den största satsningen sedan 1950-talet.

Debatt 1 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 15 december ska riksdagen fatta beslut om regeringens försvarspolitiska proposition.

I den föreslås att anslagen till det militära försvaret ska öka med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025.

Satsningen, som möjliggörs genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent. Den största satsningen sedan 1950-talet.

Det är en nödvändig satsning. Återuppbyggnaden bygger på totalförsvarstanken där ett starkt civilt försvar är en förutsättning för att det militära försvaret ska fungera.

Den pågående coronapandemin ger detta vägval rätt. Ett starkt civilt försvar är grunden för samhällets motståndskraft när krisen drabbar vårt land och dess invånare.

Den pandemikris vi upplever har blottlagt brister i vår beredskap. Brister som måste åtgärdas.

Avvecklingen av det civila försvaret innebar på många sätt slutet på beredskapslagring, planering och återkommande övningar. Nyliberala politiska och ekonomiska doktriner fick stort genomslag på samhällets organisering.

Styrmodeller, hämtade från tillverkningsindustrin, som on demand och lean production, har tillämpats på kollektiva nyttigheter utan hänsyn till de samhällspåfrestningar som en kris eller ett krig medför.

Kombinationen av ett avvecklat civilt försvar och nyliberala politiska doktriner har visat sig vara förödande för samhällets förmåga att skydda sina invånare när krisen drabbar oss.

När det civila försvaret nu återupprättas måste särskild vikt läggas vid att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Inklusive nödvändig försörjning.

Förmågan att lagra och säkerställa viss egen produktion av strategiskt viktiga produkter måste vara en viktig del av totalförsvarsplaneringen. Hälso- och sjukvård, läkemedelsproduktion, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, transporter, tillgång till drivmedel och energi är sådana områden. Liksom kompetens att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar är en fundamental del av det svenska välfärdsbygget.

När krisen eller kriget drabbar oss ska vi vara förberedda. Med målmedvetet arbete och ansvarstagande pragmatism kan vi åstadkomma detta.

Socialdemokratiska regeringar tog ansvar och byggde under efterkrigstiden ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och ska göra det igen.


Ämnen du kan följa